„Nikdy neprestaň premieňať svoje sny na skutočnosť.”

Andrea Rebrová

Jazykové kurzy pre deti

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Jazykové vzdelávanie pre deti nesie so sebou okrem osvojenia si cudzieho jazyka veľa ďalších benefitov. Podporuje logické myslenie, trénuje pamäť, rozvíja kreativitu, inteligenciu a pomáha lepšie chápať štruktúru materinského jazyka.

Harmony kurzy pre deti sú organizačne rozdelené na dva polroky a prebiehajú dva razy do týždňa po 45 min. Súčasťou 72 lekcií angličtiny sú hry, riekanky, počítačové hry a veľa podnetných situácií, v ktorých napreduje celá osobnosť dieťaťa. 

Vyučovanie prebieha v priateľskej atmosfére v útulnom prostredí učební, ktoré sú vybavené najnovšou didaktickou technikou. O spokojnosť detí a rodičov sa starajú vybraní lektori pod dohľadom odborného garanta.

 

 • Viac informácií

  Go 1 – kurz pre 9, 10 ročné deti

  Angličtina je vzrušujúci výlet. Sme pripravení vyraziť na veľké anglické dobrodružstvo. Ako prebieha vyučovanie? Výučba angličtiny prebieha hravou formou, prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci anglických hier, piesní a riekaniek. Dôraz pritom kladieme nielen na jazykové vedomosti a zručnosti, ale aj na rozvoj kreativity detí a na celkový rozvoj ich osobnosti. V rámci

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: A1 Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  Go 2 – kurz pre 11, 12 ročné deti

  Naše anglické dobrodružstvo pokračuje ďalej. Na hodinách objavujeme svet, nových priateľov a spoznávame sa navzájom. Učenia sa angličtiny je zábava a prináša radosť. Vaše dieťa pocíti dôležité okamžiky víťazstva pri zvládnutí novej učebnej látky, slovnej zásoby, či používaní fráz v prirodzenej anglickej komunikácii. Hodiny sú pútavé a vedené v uvoľnenej, priateľskej atmosfére. Podnecujeme deti k

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: A2 Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  Letná škola HARMONY pre deti

  Chcete zaručiť svojim deťom skvelý, aktívny týždeň plný zábavy, smiechu, zážitkov či športu? Letná škola HARMONY je tá najlepšia voľba! Anglický jazyk je  pri tom všetkom pre vaše deti už len príjemným bonusom. Neexistuje nič lepšie ako precvičovanie si  cudzieho jazyka priamo cez rôzne aktivity ako napr.: tímové hry, výtvarné a ručné práce, šport, dráma či hľadanie

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: A1+ Jazyk kurzu:

Prirodzene rozvíjame kreatívnu stránku detskej osobnosti. Učenie prebieha hravou formou, prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci anglických hier, piesní a riekaniek. Tak prebúdzame u detí záujem o angličtinu už od útleho veku. Okrem základných vedomostí a jazykových zručností deti nadobúdajú v používaní cudzieho jazyka ľahkosť a istotu.

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.