Rozvoj mäkkých zručností

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Séria kurzov v tomto type vzdelávania ponúka rôznehy špecializované témy a obsahy, ktoré vychádzajú z aktuálnej analýzy potrieb dospelého človeka našej doby. Sú zamerané na rozvoj mäkkých zručností, ktoré sú pre úspech v niektorých profesiách zásadné. Človek, ktorý má viac rozvinuté svoje zručnosti komunikácie, sebareflexie, kritické a anayltické myslenie má lepšie vzťahy s ľuďmi na pracovisku aj mimo neho. Táto ponuka vzdelávania prispieva k hodnotenému životu ľudí v rodinách a na pracoviskách

Dnešná doba si vyžaduje našu neustálu pozornosť a ten, kto sa prestane ďalej vzdelávať, je na začiatku svojho pádu. Je nevyhnutné, aby sme sa ďalej rozvíjali a učili o tom, ako funguje komunikácia medzi ľuďmi, čo spôsobuje nedorozumenie, či ako sa môžete s ľahkosťou a odvahou pustiť do napĺňania si svojich životných snov a túžob v práci a v rodine. 

 

 • Viac informácií

  Zvládanie záťažových situácií na pracovisku

  Čo sa počas kurzu naučíte? Na pracovisku sa častokrát dostávame do rôznych zložitých záťažových situácii, ktoré nám bránia v plynulom chode našej organizácie či firmy. Cieľom kurzu je  pripraviť sa na tento typ situácii, vedieť identifikovať a analyzovať možné problémy na pracovisku, zdokonaliť komunikačné schopnosti pri riešení problémov, kríz a zložitých situácii, nájsť čo najrýchlejšie vhodné riešenia

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: A2.2+ Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  Aktuálne výzvy vo vedení ľudí

  Čo sa počas kurzu naučíte? Rozšírite si svoje poznatky o praktické riešenia situácií v oblasti vedenia ľudí v tímoch a organizáciách. Budete mať možnosť vyjadriť svoj názor a poznanie o potrebe vnímania a realizácii vedenia ľudí ako o aktivite, ktorá má svoj jasný cieľ, pričom však tempo a dynamika tohto procesu je plne závislá od ľudí, o vedúceho skupiny ako aj od tých, ktorí sú

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: B1+ Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  Otvorenosť v komunikácii

  Čo sa počas kurzu naučíte? Aktivujete svoj jazyk na medzinárodnej úrovni, zvýšite efektívnosť v medzinárodnej komunikácii, budujete si v tomto type komunikácie dôveru či zoznámite sa s novými myšlienkami. Kurz otvorenosť v komunikácii vám otvorí bránu medzinárodných príležitostí! Kurz posilňuje schopnosť zvládnuť rôzne jazykové správania, prezentovať svoje argumenty či poskytovať alebo prijímať spätnú väzbu. Ako prebieha vyučovanie?  Kurz je

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: A2.2+ Jazyk kurzu:

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.