“Kvalitné vzdelávanie posúva hranice možného a pomáha človeku na ceste sebarealizácie, ktorá je základom kontinuálneho rozvoja organizácie.“

 

Jana Chynoradská

Firemné vzdelávanie

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Naše kurzy sú zamerané na rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch a podporu osobnej integrity tak jednotlivcov, ako aj organizácie. Základná filozofia nášho jazykového vzdelávania je založená na poznatkoch psycholingvistiky a na hodiných aplikujeme komunikatívny prístup zameraný na potreby študentov.

 

Naše referencie:

Ponuka kurzov

SPÁJAME ĽUDÍ PRE JEDEN CIEĽ

Programová štruktúra HARMONY ACADEMY pre spoločnosti odráža viac ako 19-ročné skúsenosti s výčbou cudzích jazykov. Obsahuje osvedčené postupy pri zabezpečovaní jazykového vzdelávania pre zamestnancov vo všetkých jazykových úrovniach od úplných začiatočníkov až po skúsených užívateľov cudzieho jazyka.

Základom každej spoločnosti sú kvalitní zamestnanci. Ak ich práca napĺňa a sú v nej spokojní, dokážu jej odovzdať oveľa viac. Jednou z ciest k spokojnosti môže byť vzdelávanie a objavovanie svojich možností. Cudzí jazyk je spôsob, ako si vlastné vedomosti a skúsenosti môžeme rozšíriť a obohatiť sa. Otvárajú sa nám dvere, ktoré boli pre nás dovtedy zatvorené.

Pre každú spoločnosť, ktorá si zajedná kurzy v našej škole, vypracujeme individuálny plán štúdia, ktorý odráža špecifiká danej spoločnosti a do plnej miery reflektuje možnosti realizácie podľa vopred stanovených cieľov.

Kvalifikovaní lektori, ktorí využívajú najnovšie poznatky zo sveta jazykového vzdelávania, vám ponúkajú množstvo podnetov, inšpirácie a praktických aktivít, prostredníctvom ktorých sa každý dokáže naučiť cudzí jazyk.

Prostredníctvom nich Vám pomôžeme:

 • naučiť ľudí komunikovať (nielen) v cudzom jazyku,
 • zlepšiť vzťahy na pracovisku,
 • motivovať zamestnancov k práci a zvýšiť ich výkonnosť,
 • zefektívniť pracovné návyky vašich ľudí,
 • pripraviť vašich ľudí na úspešnú realizáciu projektov.

 

Prinášame:

 • skúsenosti s vyučovaním cudzích jazykov vo firmách od roku 2000,
 • progresívne učebné postupy,
 • vlastné inovatívne produkty a služby,
 • erudovaný tím špecialistov na vzdelávanie, vysokú úroveň lektorov a celého riadiaceho aparátu,
 • osobný prístup, prispôsobenie sa individuálnych potrebám klientov,
 • garanciu úspechu overenú spokojnými klientmi,
 • kvalitu a know-how vyplývajúcu z členstiev v medzinárodných skupinách, projektových partnerstvách a v Asociácii jazykových škôl SR.

Ponúkame:

 • možnosť zvoliť si z nasledovných jazykov – angličtina, francúzština, nemčina, ruština, slovenčina pre cudzincov, španielčina
 • možnosť zvoliť si všetky jazykové úrovne od začiatočníkov až po pokročilých,
 • možnosť testovania a určenia jazykovej úrovne zdarma,
 • možnosť začať študovať kedykoľvek počas roka,
 • skúšobnú hodinu zdarma,
 • zaobstaráme Vám Vami požadovaný učebný materiál,
 • možnosť voľby priestorov vyučovania -  či už u nás na Halenárskej 7 v Trnave alebo priamo vo Vašej spoločnosti,
 • administratívnu podporu sledovania Vašich kurzov a detailný reporting,
 • prispôsobenie rozvrhu aj viacerým pracovným smenám,
 • prispôsobenie dĺžky hodiny ako aj intenzity vyučovania počas týždňa.

 

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.