Rozmýšľajte  a komunikujte v cudzom jazyku!

Vitajte v programovej ponuke Harmony.  S radosťou vám dávame do pozornosti našu originálnu ponuku služieb, ktorá je výsledkom dlhoročnej práce a dialógu tak v rámci tímu Harmony, najmä medzi vedením a lektormi, ako aj nespočetných rozhovorov s vami, našimi vzácnymi klientmi. Je zároveň odrazom našej výskumnej medzinárodnej projektovej činnosti Learn&Lead v spolupráci s našimi kľúčovými partnermi. Veríme, že vás naša ponuka osloví a my budeme mať to potešenie sprevádzať vás na vašej ceste rozvoja.

9 PRINCÍPOV MODERNÉHO ČLOVEKA

Všetko, čo sa nám v živote deje, má svoj význam. Je len na nás, ako to „čítame“ a vyhodnocujeme a kto nám pri tom pomáha, či podporuje nás. Deväť kľúčových odkazov obsiahnutých v týchto princípoch na seba logicky nadväzuje a ponúka cestu rozvoja osobnosti pre dnešnú rýchlo sa meniacu spoločnosť.

JAZYKOVÝ KOUČING

Najnovšie štúdie v oblasti rozvoja cudzieho jazyka sledujú trend, ktorý mení "študenta" na "užívateľa". Spôsob, ako uvažujeme ako aj pocity, ktoré prežívame pri učení, zohrávajú dôležitú úlohu pri úspešnom a efektívnom učení sa cudzieho jazyka. Motivácia a jasné zameranie pozornosti na očakávaný cieľ zároveň pomáhajú urýchliť celý proces učenia sa cudzieho jazyka o niekoľko týždňov, ba mesiacov. 

JAZYKOVÉ KURZY PRE DOSPELÝCH

Harmony rešpektuje a plne zohľadňuje špecifiká vzdelávania dospelých. Tí sú časovo vyťažení, ich myseľ je preplnená pracovnými a rodinnými povinnosťami a častokrát majú za sebou rôzne skúsenosti s učením sa cudzích jazykov.

JAZYKOVÉ KURZY PRE JUNIOROV

Programy pre juniorov sú zamerané na integrovaný rozvoj jazykových zručností študentov vo veku od 13 do 18 rokov. Ponúkajú systematické a postupné napredovanie mladých od začiatočníkov až po skúsených používateľov jazyka.

PRÍPRAVA NA SKÚŠKY

Moderná doba neustále zvyšuje nároky na vzdelanie. Okrem vedomostí a zručností je potrebné odolávať stresu, skúškam, konkurzom, výberovým konaniam. Uznávané Cambridge skúšky sú skvelou príležitosťou na posilnenie tejto stránky mladej osobnosti. Taktiež máme pre Vás v ponuke prípravné kurzy na skúšky a na maturitu. 

JAZYKOVÉ KURZY PRE DETI

Jazykové vzdelávanie pre deti nesie so sebou okrem osvojenia si cudzieho jazyka veľa ďalších benefitov. Podporuje logické myslenie, trénuje pamäť, rozvíja kreativitu, inteligenciu a pomáha lepšie chápať štruktúru materinského jazyka.

INDIVIDUÁLNE KURZY

Individuálne jazykové kurzy sú kurzy šité na mieru pre jedného, dvoch alebo troch študentov. Čas, obsah aj organizácia sú prispôsobené požiadavkám a potrebám jednotlivých študentov. Vek študenta nie je ohraničený, takže na individuálny kurzy môžete prihlásiť či už seba alebo svoje dieťa.

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

 

Halenárska 7, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 903 412 551

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY