“Neplač, keď sa tvoje sny rozbijú na črepy. Veď črepy sú šťastie.“

„Neplač, keď sa tvoje sny rozbijú na črepy. Veď črepy sú šťastie.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=297630

„Neplač, keď sa tvoje sny rozbijú na črepy. Veď črepy sú šťastie.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=297630

John Lennon

Efektívne učenie sa cudzích jazykov

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Kurzy v tejto ponuke sú zamerané na špecifické oblasti učenia sa cudzích jazykov: anglického, nemeckého či francúzskeho jazyka. Ich cieľom je priblížiť študentom efektívne spôsoby učenia sa novej slovnej zásoby, výslovnosti, gramatiky či rozvoja písaného prejavu v cudzom jazyku

Sú zamerané na získanie nových vedomostí o danej téme, ako aj na nácvik praktických zručností, ktoré posilnia sebavedomie účastníkov a zvýšia ich motiváciu v štúdiu. Sú vedené odborníkmi v danej oblasti a do veľkej miery napomáhajú efektívnemu zvládnutiu učenia sa cudzieho jazyka čo najrýchlejšie. 

Ich realizácia prebieha v moderných klimatizovaných priestoroch v centre Trnavy počas celého roka.

Témy kurzov vychádzajú z analýz hodín študentov a priebežne sa dopĺňajú. 

 • Viac informácií

  Kurz anglickej výslovnosti

  Čo sa počas kurzu naučíte? Kurz anglickej výslovnosti vám pomôže ozrejmiť si zákonitosti toho, ako a prečo sa angličtina vyslovuje inak ako slovenčina. Rozšírite si svoje vedomosti o používaní slovného a vetného prízvuku, intonácii, slabých a silných formách výslovnosti jednotlivých slov. Vyskúšate si svoj ústny prejav v situáciách zameraných na pohotové reakcie, v ktorých si

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: všetky Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  Improvizácia v komunikácii

  Špecializovaný kurz “Improvizácia v komunikácii” vám pomôže v pochopení princípov úspešnej improvizácie v komunikácii v angličtine alebo nemčine. Je vhodný pre každého, kto často na pracovisku čelí situáciám, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu v cudzom jazyku.  

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: B1+ Jazyk kurzu:

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.