„Nikdy neprestaň premieňať svoje sny na skutočnosť.” 

Andrea Rebrová

Rozvojové kurzy v cudzom jazyku

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

V čom sú výnimočné?

Learn&Lead programy posilňujú sebavedomie v anglickej komunikácii a rozvíjajú tvorivé myslenie a kľúčové kompetencie riadiacich pracovníkov v učiacich sa organizáciách.Účastníci programov sa zároveň učia, ako v angličtine zvládnuť a riešiť záťažovú situáciu zo svojej pracovnej pozície a ako pri nej formulovať a komunikovať svoje myšlienky jasne.

Sú realizované v rámci Centra inovácií Learn&Lead, ktoré je súčasťou Harmony Academy od roku 2012.

Lektori, ktorí vedú tieto kurzy sú skúsení, špeciálne vyškolení  lektori s vynikajúcimi niekoľkoročnými skúsenosťami a výsledkami svojej profesnej činnosti.

Hodiny prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, zážitkovou formou.

Programy v ponuke

Learn & Lead Individual    

Individuálny program rozvoja osobnosti za pomoci rozvoja anglickej komunikácie.

Learn & Lead Specific 

Skupinový program rozvoja osobnosti zameraný na špecifický rozvoj zručností za pomoci rozvoja anglickej komunikácie.

Learn & Lead Company         

Skupinový program pomáha jednotlivcovi nájsť svoje miesto v tíme a zároveň učí skupinu ako spolupracovať a dosiahnuť spoločný cieľ. Rozvíja kreatívne myslenie, identifikuje a nastavuje efektívne pracovné návyky. Vychádza z obsahu kníh 7 návykov vysokoefektívnych ľudí a 8. NÁVYK – Od efektívnosti k výnimočnosti od S.R. Coveyho.

Lektorka a garantka programov

 AAEAAQAAAAAAAAImAAAAJGQzZjEyMGMxLTZkNTgtNDBlNC05Y2JmLTE4NGE0ZTU5YmUzMA

Jana Chynoradská

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.