„Nikdy neprestaň premieňať svoje sny na skutočnosť.” 

Andrea Rebrová

Learn & Lead ponuka

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

V čom sú výnimočné?

Learn&Lead programy posilňujú sebavedomie v anglickej komunikácii a rozvíjajú tvorivé myslenie a kľúčové kompetencie riadiacich pracovníkov v učiacich sa organizáciáchÚčastníci programov sa zároveň učia, ako v angličtine zvládnuť a riešiť záťažovú situáciu zo svojej pracovnej pozície a ako pri nej formulovať a komunikovať svoje myšlienky jasne.

Sú realizované v rámci Centra inovácií Learn&Lead, ktoré je súčasťou Harmony Academy od roku 2012.

Lektori, ktorí vedú tieto kurzy sú skúsení, špeciálne vyškolení  lektori s vynikajúcimi niekoľkoročnými skúsenosťami a výsledkami svojej profesnej činnosti.

Hodiny prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, zážitkovou formou.

Programy v ponuke

Learn & Lead program ponúka osobnostný rast a konkurenčnú výhodu prostredníctvom kvalitného profesijného rozvoja v prospech zákazníkov, trénerov a manažérov.

Tento program pozostáva z nasledovných kurzov:

- Language and Leadership
- Automotive Today
- The Technical World
- Working in the Automotive Industry
- Industry 4.0

Leták 

Popis programu 

Individuálny program rozvoja osobnosti za pomoci rozvoja anglickej komunikácie.

Skupinový program rozvoja osobnosti zameraný na špecifický rozvoj zručností za pomoci rozvoja anglickej komunikácie.

Kvalifikovaní lektori, ktorí využívajú najnovšie poznatky zo sveta jazykového vzdelávania, vám ponúkajú množstvo podnetov, inšpirácií a praktických aktivít, prostredníctvom ktorých sa každý dokáže naučiť cudzí jazyk.

Prostredníctvom nich Vám pomôžeme:

- naučiť ľudí komunikovať (nielen) v cudzom jazyku,
- zlepšiť vzťahy na pracovisku,
- motivovať zamestnancov k práci a zvýšiť ich výkonnosť,
- zefektívniť pracovné návyky vašich ľudí,
- pripraviť vašich ľudí na úspešnú realizáciu projektov.

Ponuka

Cieľom odborných konzultácií je rozvinúť osobnostný potenciál účastníka/kov v oblasti vzdelávania, prioritne v oblasti jeho plánovania, prípravy, hodnotenia a realizácie ako aj ďalšieho rozvoja tímu. Obsah odborných konzultácií sa odvíja od aktuálnych potrieb klientov.

Skupinový program pomáha jednotlivcovi nájsť svoje miesto v tíme a zároveň učí skupinu ako spolupracovať a dosiahnuť spoločný cieľ. Rozvíja kreatívne myslenie, identifikuje a nastavuje efektívne pracovné návyky. Vychádza z obsahu kníh 7 návykov vysokoefektívnych ľudí a 8. NÁVYK – Od efektívnosti k výnimočnosti od S.R. Coveyho.

Lektorka a garantka programov

 IMG_9202-FB

Jana Chynoradská

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.