Relational skills are the most important abilities in leadership.“

John C. Maxwell

Naučíme Vás cudzí jazyk!

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Jazykové kurzy HARMONY ACADEMY sú v ponuke v angličtine pre tri vekové skupiny – deti, juniorov a dospelých. V ponuke nájdete štandardné jazykové kurzy, intenzívne týždne pre dospelých, konverzácie, prípravné kurzy na maturitu či prípravu na Cambridgeské skúšky. Zápis na jazykové kurzy prebieha nonstop. Vo vybraných týždňoch počas roka máte možnosť zapísať sa so zľavou.

Kvalifikovaní lektori, ktorí využívajú najnovšie poznatky zo sveta jazykového vzdelávania vám ponúka množstvo podnetov, inšpirácie a praktických aktivít, prostredníctvom ktorých sa každý dokáže naučiť cudzí jazyk. Základná filozofia nášho jazykového vzdelávania je založená na poznatkoch psycholingvistiky a na hodiných aplikujeme komunikatívny prístup zameraný na potreby študentov.

Veľkosť našich skupín záleží od vekovej kategórie a typu kurzu. Rozdelenie kurzov je v súlade s Európskym referenčným rámcov pre výučbu cudzích jazykov, takže naše kurzy sú v ponuke od úplných začiatočníkov až po skúsených užívateľov cudzieho jazyka.

 

Ponuka jazykových kurzov

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.