„Môžem, lebo je to môj život.“ 

 

Jana Chynoradská

Špecializované kurzy

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Špecializované kurzykurzy vytvorené na mieru pre špecifickú skupinu ľudí. Čas, obsah aj organizácia sú v súlade s disponibilitou odborných lektorov, ktorí sú častokrát autormi učebných plánov a majú široké a bohaté skúsenosti v danej oblasti témy ako aj výučby cudzích jazykov. 

Cieľom týchto hodín je rozšírenie si vedomostí o špecializovanú tému v danej odbornej oblasti, ako aj praktický nácvik mäkkých zručnosti pre aktívne používania danej témy v napojení na osobnostný rozvoj účastníkov. Jazyk kurzov je angličtina, slovenčina alebo nemčina. 

V ponuke nájdete špecializované kurzy zamerané na rozvoj efektívneho učenia sa cudzích jazykov, ale i kurzy zamerané na posilnenie zamestnateľnosti v automobilovom priemysle, cestovnom ruchu a iných odvetviach na súčasnom dynamickom trhu práce. 

Ponuka špecializovaných kurzov

 

 

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.