„Dozadu sa má človek pozerať iba v aute, prostredníctvom spätného zrkadla, ale v živote radšej nie.“

 
„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

Karel Gott

Kurzy pre automobilový priemysel

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Špecializované kurzy zamerané pre oblasť automobilového priemyslu boli vytvorené v spolupráci s odbornými konzultantmi spoločnosti PSA GROUPE v rámci projektu “Learning, training and working for better perspectives and employability“, ktorý realizovala Asociácia jazykových škôl SR v rokoch 2015 – 2017. Vychádzajú z dieľne Learn&Lead, ktorá od roku 2012 úspešne realizuje medzinárodné vzdelávacie projekty s cieľom zvýšenia kvality a dostupnosti jazykového vzdelávania zameraného na potreby súčasného trhu práce.

Témy kurzov odrážajú aktuálne vzdelávacie potreby zamestnancov v tomto priemyselnom odvetví a sú nasledovné: 

 • Language & Leadership
 • Automotive Today
 • The Technical World
 • Woking in Automotive
 • Industry 4.0

Všetky kurzy sa realizujú pre jazykové úrovne od A2 po C1 v rámci celého Slovenska. Sú vedené v komunikatívnom prístupe zameranom na potreby jednotlivca a sú realizované v špeciálnej metodike výučby cudzích jazykov CLIL (obsahovo-jazykové integrované vzdelávanie). Dĺžka kurzu je 20 hodín a organizácia vyučovania je predmetom dohody.

Lektori týchto kurzov sú špeciálne vyberaní a zaškoľovaní v rámci kariérnej cesty rozvoja lektora Learn&Lead a Prolant Cap

 • Viac informácií

  Language & Leadership

  Čo sa počas kurzu naučíte? Téma “Language & Leadership” je silný nástroj pre posilnenie osobnosti tých účastníkov, ktorí si želajú vyniknúť tak v práci ako i v samotnom živote. Obsah kurzu je inšpiratívny a vysoko motivujúci. Počnúc jazykom a jeho silou zisťujeme, že všetky slová nesú svoj špecifický význam. Na kurze si účastníci majú možnosť lepšie spoznať seba i druhých, rozvinúť

  Garant: Jana Chynoradská Úroveň: B1-2 Jazyk kurzu:

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.