From ZERO to HERO

Základné štúdium anglického jazyka From ZERO to HERO pre dospelých pozostáva z 5
vedomostných stupňov. Každý stupeň tvoria 4 bloky, každý v rozsahu 36 vyučovacích hodín (1stupeň = 144 hodín).

 

5 vedomostných stupňov:
1.stupeň – ZAČÍNAM, A1 – od úplného začiatočníka po začiatočníka
2.stupeň – RASTIEM, A2.1 – od začiatočníka po mierne pokročilého
3.stupeň – UPEVŇUJEM, A2.2 – od mierne po stredne pokročilého
4.stupeň – ROZVÍJAM, B1 – od stredne pokročilého po pokročilého
5.stupeň – KOMUNIKUJEM, B2 – od pokročilého po vyššie pokročilého

Základný program anglického jazyka pre dospelých From ZERO to HERO - leták

 

Základný program anglického jazyka pre dospelých From ZERO to HERO - popis

 

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY