monika miklankova

Monika Miklánková: Ako si ľahšie osvojiť slovnú zásobu v NEMČINE

 Monika je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v odbore Nemecký jazyk a literatúra. V rámci rozšírenia svojich profesijných kompetencií  sa rozhodla pedagogiku študovať i na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo odborných predmetov, ktoré ukončila titulom bakalár. Počas prvých rokov pedagogickej činnosti vyučovala nemecký jazyk na základnej škole, neskôr sa venovala vyučovaniu nemeckého jazyka v súkromnej sfére a to predovšetkým vzdelávaniu dospelých. Dnes pôsobí na pozícii lektora a odborného metodika-lídra kurzov nemeckého jazyka v Harmony Academy.

Je veselá a spoločenská, do učenia jazyka vkladá celé svoje srdce. Svojim študentom sa snaží odovzdať jej nadšenie pre nemecký jazyk, motivovať ich a urobiť z učenia radosť. Cudzí jazyk vníma ako kľúč k novým vedomostiam a skúsenostiam,  otvárajúci cestu k novým ľudom, priateľom  i pracovným príležitostiam.  Počas cesty za objavovaním nemeckého jazyka sa snaží  viesť svojich študentov za novými poznatkami, pričom rešpektuje ich potreby a individualitu.  Svoje pedagogické kompetencie neustále rozširuje, hľadá nové inšpirácie a aktivity, ktorými môže zefektívniť a zatraktívniť učenie jazyka. Pozitívna pracovná atmosféra, ľudský prístup, zaujímavé témy a aktivity, zábava a hry – to všetko sa dá zažiť na jej hodinách nemčiny.

V nasledujúcom článku pripravila zopár tipov a trikov, ako zvládnuť nemčinu. Nech sa páči, čítajte:

Pre každého, kto sa chce naučiť cudzí jazyk je osvojenie si slovnej zásoby veľmi dôležité. Predovšetkým na začiatku cesty objavovania jazyka je slovná zásoba to najdôležitejšie, na čo by sa mal študent zamerať. Ako si však novú slovnú zásobu zapamätať, ako s ňou efektívne pracovať a vedieť ju využiť v každodennej komunikácii? Zo skúseností z mojej učiteľskej i lektorskej praxe vyplýva, že práve nedostatočná slovná zásoba a neporiadok v „mentálnom slovníku“ študenta vedú k neistote, ku strachu komunikovať v cudzom jazyku, k neporozumeniu cudzieho jazyka. Tieto všetky faktory pôsobia na študenta demotivujúco, uberajú mu radosť z učenia. 

Snímka obrazovky 2017-06-16 o 11.18.22

Aby sme si slovnú zásobu osvojili efektívne a v čo najkratšom čase, tu je niekoľko tipov:

 1. Poznajte samého seba.

 Každý z nás je jedinečný. Svojím myslením, vnímaním, schopnosťou zapamätať si, prežívaním. Práve poznanie seba samého vo výraznej miere uľahčuje učenie sa. Študenti sa vo všeobecnosti delia na niekoľko skupín podľa štýlov učenia: vizuálny, auditívny, vizuálno-verbálny a kinestetický. Položme si teda otázku: Ako najľahšie prijímam nové informácie? Keď ich čítam, píšem, počujem, alebo keď ich prežijem?  Vedci a psychológovia už dávno zistili, že ak novú slovnú zásobu vnímame viacerými „kanálmi“, jej zapamätanie je dlhodobejšie a jednoduchšie. Nové slová teda čítajte, nahlas vyslovujte i píšte rukou. Prečo rukou? Slová takto vznikajú pomalým pohybom a mozog ich ľahšie ukladá. Pri písaní na klávesnici tento efekt nedosiahnete.

 2. Rozkladajte ťažké slová

 Ak sa chceme naučiť ťažké, dlhé alebo zle vysloviteľné slovo, pokúsme sa ho rozdeliť na slabiky alebo jeho zmysluplné časti. Napr. nemecké slovo Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (potvrdenie o PN) si môžeme rozdeliť na Arbeits – unfähigkeits – bescheinigung.  Alebo slovo Eichhörnchen (veverička) rozdelíme na Eich- hörn-chen a slabiky čítame pomaly. Potom je ich ľahšie spojiť do celého slova.

 3. Hľadajte podobnosti v slabikách

Často majú slová rovnaký základ a slabiky v odlišných slovách sú rovnaké, slová sa líšia predponou, príponou a pod. Na základe už poznaného si môže jednoduchšie zapamätať nové slová ak sa budeme snažiť nájsť v novom slove známu slabiku, jeho základ, alebo jeho časť. Napríklad mňa napadne pri slove Eichhörnchen (veverička) slovo Nashorn (nosorožec), ktoré už poznám. Slovo si teda zapamätám ako „..horn“, len s predponou a príponou (ktorá je v nemčine typická pre zdrobneniny)

 4. Tvorte asociácie

Ak je slovo pre nás cudzie, skúsme si vytvoriť k nemu asociáciu, ktorá uľahčí jeho zapamätanie. Môže to byť vizuálny, alebo sluchový vnem, pocit. Napr. pri slove wegschmeißen (vyhodiť) si predstavím slovo „vyšmariť“ a ako vyhadzujem roztrhanú ponožku do koša.

Snímka obrazovky 2017-06-16 o 11.19.07

 5. Hrajte sa so slovami

Záleží najmä od času a kreativity každého z nás. Slová pri bežnej komunikácii nepoužívame samostatne, ale začleňujeme ich do viet a vytvárame obsah. Skúsme si vytvoriť bláznivé vety s novými slovami: napr. Das Eichhörnchen kämpft mit einem Nashorn. (vevrička bojuje s nosorožcom), napíšme básničku, spojme viac nových slov do vety, vytvorme tajničku atď.

 6. Používajte novú slovnú zásobu

Dieťa na to, aby sa naučilo jazyk nepotrebuje žiadnu učebnicu ani pracovné listy. Jednoducho používa slová a pokúša sa rozprávať. Používajte preto cudzí jazyk v čo najväčšej miere. V práci, v komunikácii s priateľmi na internete, alebo sa jednoducho „hrajte“ na tlmočníka. Napríklad pri sledovaní televízie alebo počúvaní rádia skúste preložiť do cieľového jazyka čo najviac informácií, resp. vyjadriť hlavnú myšlienku. Je to tiež druh kontaktu s reálnou komunikáciou a môžete si takto precvičovať jazyk i denne.

 7. Trénujte mozog

Keďže našim najlepším úložiskom pre slovnú zásobu je práve náš mozog, i ten by sme mali precvičovať. Pravá hemisféra je určená na vnímanie tvarov a priestoru, zatiaľ čo ľavá je zasa zodpovedná za našu schopnosť vyjadrovať sa. Týmto jednoduchým cvičením si precvičíte obe hemisféry a môžete ho realizovať hocikedy, napríklad i počas prestávky v práci. Pripravte si na papier slová pomenúvajúce farby, ktoré napíšete inou farbou, akú pomenúvajú: modrá červená oranžová zelená ružová hnedá biela fialová čierna.  Snažte sa čo najrýchlejšie povedať farbu slova, nie tú, ktorú slovo pomenúva. Pri pravidelnom tréningu určite pocítite rozdiel.

Snímka obrazovky 2017-06-16 o 11.19.04

Kurzy nemčiny v Harmony Academy sa spúšťajú už v júli 2017 a máme nádej, že mnohých z vás u nás privítame už čoskoro. Tu je zoznam kurzov nemčiny v skupinách:

Kurz pre začiatočníkov (18 roční a starší)

GER Začínam (blok 1/20), pondelky/piatky od 17,30 do 19,00, 1.hodina 7.júla 2017, cena: 180 Euro

Kurz nemeckej konverzácie ( 18 roční a starší)

GER Zdieľam, pondelky od 16,00 do 17,30, 1.hodina 10.júla 2017, cena: 135 Euro

Bližšie informácie vám radi poskytneme na marketing@harmony.sk alebo na mobilnom telefónnom čísle 0907 786 197, pripadne osobne v dňoch pondelok – piatok v čase od 10,00 do 17,00 hod na Kapitulskej ulici č. 26 v Trnave.

Tešíme sa na vás!

Vaša Harmony Academy