Rozvoj kreativity cudzím jazykom

Nájdite s nami stratenú kreativitu!

Ako pedagógovia, či lektori musíme neustále pracovať na rozvoji svojich schopností. Toto povolanie je pre nás záväzkom odovzdávať svojim študentom nové vedomosti, hľadať v nich skrytý potenciál a rozvíjať ho. Učebné metódy sa posúvajú neustále dopredu, a preto je potrebné, aby sme napredovali aj my. V HARMONY ACADEMY pre váš profesionálny rozvoj preto ponúkame rôzne metodické programy.

Jedným z týchto programov je aj program Kreatívna metodika Harmony. Aj keď je potrebné pri učení v školách dodržiavať stanovené osnovy, počas našich programov kladieme dôraz najmä na to, aby ste sa pri vzdelávaní študentov nebáli využívať svoju kreativitu.

Účasťou na tomto programe získate inšpiráciu a zároveň  i odborné metodické usmernenie pre zefektívnenie času prípravy a hľadania vhodných pomôcok na výučbu.

Program je vhodný pre učiteľov začiatočníkov, ale rovnako aj pre skúsenejších pedagógov. Organizácia programu je rozdelená do šiestich  štvorhodinových stretnutí v mesiacoch január až jún 2015. Každé stretnutie je tematicky zamerané na vybranú oblasť záujmu. V prípade záujmu máte možnosť prihlásiť sa iba na jeden termín.

Lektormi programu sú naši skúsení lektori a autori akreditovaných programov pre angličtinárov Andrea Rebrová, Eva Paršová, Fero RigoJana Chynoradská. Presný rozpis stretnutí spolu s obsahom a prihláškou získate tu.

Veríme, že vás tento program zaujal a budeme mať to potešenie privítať vás už čoskoro u nás v Trnave. Ak by ste mali záujem o realizácia tohto programu priamo na vašej škole, prosím, kontaktujte nás na našich telefónnych číslach 033/551 66 44 a 0907 786 197 alebo cez email info@harmony.sk .  Veľmi radi k vám zavítame a pripravíme program šitý na vašu mieru!

20140411_132820