Náš tím

HARMONY od svojho začiatku kládla veľký dôraz na tímovú prácu a rozmanitosť ľudského potenciálu. Náš tím je zložený z profesionálov, ktorí pochádzajú z oblasti jazykového vzdelávania, podnikania a obchodu na Slovensku i v zahraničí. V súlade s naším poslaním prinášame inovatívne učebné postupy, ktorých cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity tak jednotlivcov, ako aj organizácií.

Kompletný tím HARMONY ACADEMY pozostáva z profesionálnych učiteľov, lektorov, školiteľov, metodikov, špecializovaných konzultantov, kreatívnych manažérov a administratívnych pracovníkov. Špeciálny tím lektorov-odborníkov zároveň pôsobí v Centre inovácií Learn&Lead, ktoré má zriadenú svoju vlastnú webovú stránku v angličtine.

Vďaka inovatívnemu riadeniu kvality jazykového vzdelávania v manažérskom modeli Learn&Lead dokážeme prepájať spôsobilosti skúsených metodikov s čerstvými absolventami VŠ a ponúkať tak služby pre široké spektrum klientov.

Vybraných odborníkov z radov našich lektorov a kľúčových aktérov HARMONY ACADEMY si môžete pozrieť i v detailnom popise dole. Kompletný lektorský tím dopĺňame podľa dopytu zo strany našich klientov. 

Lektori sú priraďovaní do programov v súlade s medzinárodným kvalifikačným kompetenčným rámcom rozvoja lektora cudzích jazykov Prolant Cap, ktorý vychádza z medzinárodných štandardov The European Profiling Grid (EPG).

 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na