Cudzí jazyk nie sú len slová

Nie sú slová ako slová

Učiteľ by mal byť prvým, kto cíti vnútornú potrebu neustále sa vzdelávať a napredovať. Ak to robí správne, tak jeho hodnota neustále rastie a záujem o jeho osobu a služby neutícha. A s každou novou vedomosťou takéhoto učiteľa stúpa aj kvalita školy. Značne špecifické je však vzdelávanie jazykových pedagógov a lektorov. Nesmierne dôležitý je tu zmysel pre detail. Pri výučbe cudzích jazykov sa kladie veľký dôraz najmä na zrozumiteľnosť a autentickosť prejavu učiteľa.

Ak by ste aj vy chceli získať inšpiráciu, ako môžete pracovať s výslovnosťou v triede, a zároveň vycibriť vlastný ústny prejav, máme pre vás rýchle a jednoduché riešenie!

Prichádzame k vám so sériou jazykových mini kurzov English is Easy. Hodiny sú zamerané na anglickú výslovnosť a gramatiku. Sú vhodné nielen pre študentov angličtiny, ale tieto kurzy dokážeme na mieru ušiť aj pre vás – lektorov, či pedagógov. Každý, kto chce odovzdávať svoje jazykové schopnosti a zručnosti ďalej, by predsa nemal podceňovať výslovnosť. Či už svoju alebo svojich študentov.

Vyučovanie sa uskutočňuje v príjemnej uvoľnenej atmosfére pod vedením našich skúsených lektorov, metodikov HARMONY. Seminár pozostáva zo série praktických cvičení. Na hodinách sa pracuje s interaktívnou tabuľou, internetom a autentickými materiálmi z rôznych zdrojov. Viac informácií nielen o obsahovej stránke tohto kurzu nájdete tu.

Najbližší termín je v piatok 6.marca 2015 v čase od 17,00 do 19,15 hod. pod vedením Jany Chynoradskej a uskutoční sa na Kapitulskej ulici č. 26 v Trnave. Účastnícky poplatok je 15 Euro.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na našich telefónnych číslach 033/551 66 44 a 0907 786 197 alebo cez email info@harmony.sk .