viaonlogo

Do nového roka s Harmony Academy

Milí priatelia,

S novým rokom prichádzajú nové svetlá, nové tmy, nové prítmia a nové svitania. Najdôležitejšie v týchto nových rokoch je sústrediť sa najmä na tie svetlá, na pozitívne impulzy v našich životoch. Či už je to dobrý koláč od mamy, príjemný film v teple domova, alebo pekná správa od človeka, na ktorom nám záleží, všetky tieto maličkosti nám dokážu spríjemniť náš každodenný život. 

Vzdelávanie v Harmony prináša tiež určitý typ svetla. Sú ním slová, ktorými dokážeme vyjadriť naše pocity, myšlienky, postoje, nálady. My všetci sa v dnešnej dobe určite zaoberáme oveľa intenzívnejšie tým, ako so slovami narábať, ktoré slová a v akej kombinácii použiť, aby sme odkomunikovali presne to, čo zamýšľame. Čím sme úspešnejší, tým viac vidíme rozžiarený pohľad v očiach človeka, ktorému sú tieto slová venované. V rámci tohto učenia rozvíjame svoje myslenie a prehlbujeme empatiu voči iným.

Nakoľko je Harmony jazyková škola, tieto slová nie sú len v našom rodnom jazyku-slovenčine, ale najmä v cudzích jazykoch, ktorým sa venujeme. Nič to ale nemení na význame a na pocitoch, aký z toho máme. Jednou z najdôležitejších súčastí našich hodín je povzbudzovanie. Povzbudenie, že sa dokážete naučiť, povzbudenie, že aj keď to nie vždy ide ľahko, všetko sa dá zvládnuť, povzbudenie, že na to máte. Preto Vám všetkým do nového roka prajeme, aby ste každý deň nachádzali na svojej ceste svetlá/tie správne slová, pretože s nimi ide všetko akosi ľahšie. Prajeme Vám veľa síl na zvládnutie pomyselných prekážok, ktoré sú tu pre vás a váš ďalší rast. Sme pripravení vás touto cestou naďalej sprevádzať a posilňovať Vašu vieru vo Vás samotných. 

S prianím úspešného roka

Jana a Alžbeta Chynoradské