Erasmus+

Ocenená HARMONY

Každý z nás sa poteší, keď ho niekto ocení. Je dôležitou súčasťou rozvoja osobnosti, ako i organizácie. V septembri 2017 som prebrala v mene HARMONY ACADEMY prestížnu cenu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+. Za čo je táto cena a čo pre nás všetkých znamená?

Prečítajte si rozhovor, ktorého otázky mi pripravila moja dcéra, Alžbeta Chynoradská, ktorá je vzácnou súčasťou cesty vedúcej k tomuto oceneniu. Reprezentuje mladú generáciu, ktorá už dnes prináša jasné kontúra zajtrajška. Dnes pre nich tvoríme budúcnosť a my sme s touto filozofiou začali vedome  v roku 2009. Prežívame vzácne časy, učíme sa spolu a stále. Učíme sa pre lepšiu a hodnotnejšiu budúcnosť.

Čo je vlastne ERASMUS+?

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu z v zahraničí.

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Ako ERASMUS+ ovplyvňuje HARMONY?

Jednoducho povedané, ujasňuje náš smer a vedie nás v oblasti projektového riadenia vzdelávania dospelých.

Vyhrali sme cenu, za čo je?

Cenu som v septembri 2017 prebrala z rúk Generálnej riaditeľky Ireny Fonodovej, zástupkyne Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, ktorá je zároveň Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku. Bola udelená HARMONY ACADEMY za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokov 1998 – 2017.  Celkovo sme v tomto období podali 20 úspešných projektov v oblasti vzdelávania dospelých.

Čo všetko ste museli spraviť, aby ste ju dostali?

Robili sme iba to, čo sme považovali za správne a hodnotné. Od samého začiatku založenia HARMONY v roku 2000 sme podporovali našich lektorov v ich ďalšom odbornom a osobnostnom raste. Od roku 2007, kedy mi do cesty prišiel Jim Wright so školou PILGRIMS sme spolu s Andreou Rebrovou, našou projektovou poradkyňou, mobilizovali našich vlastných ľudí v organizácii ako aj učiteľov a lektorov zo Slovenska. Navyše, od roku 2010 sme mobilizovali aj tímy u našich zahraničných partnerov v celej Európskej únie za účelom posilnenia pozície učiteľa/lektora cudzích jazykov a tvorby nových vzdelávacích programov, v ktorých si účastníci rozvíjajú nové zručnosti a kompetencie nevyhnutné na ich výkon v dnešnej turbulentnej a rýchlo sa meniacej dobe. Toto ocenenie prišlo ako prirodzené ocenenie našej vytrvalosti, odvahy, cieľavedomosti a viery v potrebu obrody postavenia učiteľa/lektora pre hodnotnejší a krajší život v 21.storočí. 

Čo znamená pre HARMONY táto výhra a čo znamená pre teba?

Toto ocenenie pre HARMONY znamená posilnenie jej pozície na trhu jazykového vzdelávania, rozpoznanie „inakosti“ našich služieb, potvrdenie našej vysokej kvality práce a otvára dvere do širšieho priestoru  – odborného vzdelávania dospelých. Pre mňa osobne toto ocenenie znamená potvrdenie správnosti cesty, na ktorú som sa vybrala spätne v roku 2009, kedy som sa ocitla na rázcestí a rozhodla som sa začať budovať „školu v škole“. Rozhodla som sa odísť z relatívne bezpečného, ale veľmi rýchlo sa meniaceho priestoru jazykového vzdelávania do nového sveta, v tom čase známom ako „Inspiring TeacherManager“. Dnes je táto snaha spájaná s rozvojovým konceptom „Learn&Lead“, ktorý prináša obohatenie v oblasti programovej ponuky jazykového vzdelávania dospelých a tvorí základ odbornej cesty rozvoja lektora cudzích jazykov Prolant Cap.  Vizualizáciu tejto cesty si môžete pozrieť TU.

Chceš k tomu na záver niečo doplniť?

Záverom by som rada povzbudila každého, kto hľadá svoju cestu rozvoja, či už osobného alebo organizačného. Urobte prvý krok a nechajte sa prekvapiť všetkým, čo vás na vašej ceste stretne. Otvorte svoju myseľ a buďte pripravení sa učiť, celoživotne sa učiť a nachádzať radosť v každom kroku, ktorý podniknete. Život je krásny a stojí za to hľadať si vlastnú cestu v ňom. Veľa šťastia!

Ak vás tento článok zaujal a mali by ste záujem o viac informácií ohľadom našej programovej ponuky odborného vzdelávania dospelých, prosím, kontaktujte ma osobne na jana@harmony.sk. Teším sa na vás!

Jana Chynoradská