Ponuka Learn & Lead pre školy

Vitajte v programovej ponuke Learn & Lead pre školy.  Prostredníctvom Learn & Lead predstavujeme revolučný prístup v spôsobe, akým vnímame dôležitosť a úroveň jazykového vzdelávania a postavenie učiteľa, školiteľa a manažéra v moderných školách a vzdelávacích inštitúciách. V rámci našej bohatej činnosti ponúkame workshopy, konferencie, individuálny a skupinový koučing, akreditované programy ďalšieho vzdelávania, konzultácie, projektové, finančné či obchodné poradenstvo.

Semináre GROW pre jazykárov

 

V tejto sekcii vám ponúkame praktické metodické semináre pre jazykárov, ktoré sú zdarma a prinášajú im množstvo inšpirácie, podnetov a nápadov pre ich tvorivú prácu v triedach. Sú vhodné pre moderne zmýšľajúcich učiteľov, ktorí hľadajú podporu pre svoje hodiny a triedy.

Viac informácií
Ďalšie vzdelávanie pre učiteľov základných, stredných a jazykových škôl

V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov sa zameriavame na to, aby si učitelia udržali svoje profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon svojej pedagogickej činnosti a ktoré sú zároveň nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania cudzích jazykov.

Certifikácia lektorov cudzích jazykov Learn & Lead

Cieľom certifikácie lektorov CJ Learn&Lead je rozvoj ich profesionálnych kompetencií pre vzdelávanie dospelých v rôznych odvetviach priemyslu, a pomáhať tak účastníkom tematicky zameraných jazykových kurzov dosahovať lepšie a rýchlejšie výsledky zo štúdia.

Odborné poradenstvo

Cieľom odborných konzultácií je rozvinúť osobnostný potenciál účastníka/kov v oblasti vzdelávania, prioritne v oblasti jeho plánovania, prípravy, hodnotenia a realizácie ako aj ďalšieho rozvoja tímu. Obsah odborných konzultácií sa vždy odvíja od aktuálnych potrieb klientov.