18 rokov HARMONY ACADEMY v Trnave!

V našich ušiach už pomaly utícha šum mora či piskot šťastných detí hrajúcich sa v bazénoch miestnych kúpalísk. Slnko z posledných síl  vysiela príjemné letné hrejivé lúče a postupne dáva priestor obdobiu, ktoré je ako stvorené na nové začiatky.

Na nový začiatok šk. roka 2018/2019 sa veľmi tešíme aj my v Harmony Academy!


Tešíme sa, že sa opäť stretneme s našimi vernými študentmi, ale aj úplne novými tvárami, ktoré sa rozhodli pre štúdium dnes tak potrebných cudzích jazykov. „Okrem toho, že našich študentom už od prvých hodín u nás ponúkame prirodzenú anglickú komunikáciu, učíme ich učiť sa cudzí jazyk efektívne i potom, čo opustia triedy. Napojiť sa na anglický svet a zostať s ním v napojení je základ úspechu zvládnutia štúdia cudzieho jazyka. Dnes máme nespočetné množstvo príležitostí, ktoré stačí poznať a vložiť do svojej dennej činnosti, aby sme sa čo najskôr cítili bezpečne a isto, keď komunikujeme v cudzom jazyku“, upresňuje Jana Chynoradská, lektorka a riaditeľka HARMONY ACADEMY.


Kurzy pre dospelých


Séria jazykových kurzov pre dospelých sa predstaví v celistvom jazykovom programe From Zero to Hero. Aj tento rok budeme  spolu so špeciálne vyškolenými lektormi spoločne rásť, upevňovať  či  rozvíjať vašu ústnu a písomnú komunikáciu v tomto svetovom jazyku.

Základné štúdium anglického jazyka pre dospelých pozostáva z 5 vedomostných stupňov. Každý stupeň sa skladá zo 4 blokov pričom 1 blok tvorí 36 vyučovacích hodín. Cena jedného bloku pre dospelých je 200€.


Kurzy pre juniorov


V ponuke máme aj kurzy pre juniorov, ktoré sú zamerané na integrovaný rozvoj jazykových zručností študentov vo veku od 13 do 18 rokov. Harmony kurzy pre juniorov sú rozdelené na dva polroky a prebiehajú dvakrát do týždňa po 45 min. Súčasťou 72 lekcií angličtiny je prirodzená anglická komunikácia, počítačové hry, podnetné tvorivé aktivity a projekty, v ktorých sa rozvíja celá osobnosť mladého človeka. Cena za 1 polrok kurzu je 200€.


Kurzy pre deti


Kurzy pre deti od 9 do 12 rokov sú rovnako organizačne rozdelené na dva polroky a prebiehajú dvakrát do týždňa po 45 min. Súčasťou 72 lekcií angličtiny sú hry, riekanky, počítačové hry a veľa podnetných situácií, v ktorých napreduje celá osobnosť dieťaťa. Cena za 1 polrok kurzu je 190€.


Kurz obchodnej angličtiny


Novinkou pre tento rok je kurz obchodnej angličtiny, prostredníctvom ktorého môžete zlepšiť vašu anglickú komunikáciu pre prácu a svoje uplatnenie v nej. Kurz bude prebiehať v pondelky a stredy v čase od 18:30 – 20:00. Cena kurzu je 135€. Začíname už 12.9.2018!


Individuálne kurzy


Ak ste sa nenašli ani v jednej z našich ponúk, môžete sa prihlásiť na individuálny kurz, ktorý je maximálne prispôsobený vašim potrebám a požiadavkám.


Do konca septembra môžete využiť zľavy na skupinové kurzy až do výšky 20%!


Ak Vás naša ponuka oslovila neváhajte a ozvite sa nám!

Registrovať sa môžete online cez našu webovú stránku alebo osobne na Halenárskej 7 v Trnave, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09,00 do 15,00 hod. Viac informácií vám radi poskytneme na našich kontaktných telefónnych číslach 033 551 66 440907 786 197 a e-mailom na info@harmony.sk.


Tešíme sa na vás!

HARMONY ACADEMY

2 views0 comments

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY