Ako dosiahnuť harmóniu v rozvoji učiteľa a školy?

Dňa 7. – 8. júna 2019 sa uskutoční už   9.ročník  medzinárodnej konferencie ELT Forum, ktorá sa tento rok bude niesť v slávnostnej atmosfére oslavy 45. narodenín Pilgrims teacher training centre. V rámci konferencie si určite nenechajte ujsť aj vystúpenie Jany Chynoradskej o rozvojovom modeli Learn & Lead pre jednotlivca a celú školu. 


Tento jubilejný ročník na konferencii ELTforum 2019 opäť vystúpi mnoho zvučných mien ako napr. Mario Rinvolucri či famózna Stefania Ballotto, ktorá nás v HARMONY ACADEMY pred niekoľkými mesiacmi opäť poctila svojou návštevou a sprevádzala nás celou  sériou inšpiratívnych ochutnávok z dielne Pilgrims na Slovensku i v Čechách GROW WITH HARMONY AND PILGRIMS. V sobotu 8. júna 2019 v čase od 10:15 – 11:15 sa však môžete špeciálne tešiť na vystúpenie Jany Chynoradskej, riaditeľky HARMONY ACADEMY, Predsedníčky asociácie jazykových škôl SR a iniciátorky a vedúcej osobnosti centra inovácií Learn&Lead, ktorá sa v rámci svojho vystúpeniabude venovať synergickému rozvoju jednotlivca a celej školy. Predstaví model riadenia spoločnosti, ktorý umožní vašej škole stať sa trvalo udržateľnou,  úspešnou a efektívnejšou vzdelávacou organizáciou.


Benefity systému riadenia Learn & Lead


V úvode tohto hodinového vstupu budú účastníci vyzvaní, aby sami zhodnotili svoje kompetencie a zistili, aký je ich súčasný odborný kompetenčný model učiteľa/lektora cudzích jazykov. Potom sa budú môcť dozvedieť viac o spomínanom modeli Learn & Lead.

Inovatívny systém riadenia prevádzky školy Learn & Lead otvára nové manažérske pozície pre učiteľov a lektorov. Majú možnosť stať sa súčasťou vedenia školy, a to na pozíciách lídrov a developérov (kreatívnych manažérov). Okrem manažérskej kariéry majú možnosť učitelia a lektori rásť i odborne, a ich zrelosť a odbornosť sa odzrkadľuje v troch hlavných vývojových fázach, a to fázu 1 – kompetentní replikátori, fázu 2 – uvedomelí praktizujúci a fázu 3 – experti, ktorý vychádza z Európskej kompetenčnej tabuľky (EPG).


Cieľom EPG je podporovať učiteľov CJ, ktorí vyučujú akýkoľvek cudzích jazyk, v ich vlastnom rozvoji. Je to tiež nástroj pre manažérov a koordinátorov, ktorí sú zodpovední za riadenie kvality vo vzdelávaní, a tiež pre lektorov a mentorov, ktorí poskytujú podporu a rozvojové príležitosti učiteľom CJ v ich praxi.   Ako jej názov napovedá,  EPG je prezentovaná vo forme mriežky alebo tabuľky. Na jednej osy sú zoradené kategórie kompetencií učiteľa a na druhej je séria troch hlavných a šiestich rozvojových fáz učiteľa/lektora CJ.

Vstup bude obohatený aj o skutočné príbehy týkajúce sa našich doterajších skúseností s týmto spôsobom a systémom riadenia školy/firmy, o výzvach, ktorým sme čelili, ako sme ich prekonali a aké prínosy nám nový systém priniesol. Diskusia nebude tradičnou komerčnou prezentáciu. Bude to predovšetkým zdieľanie modelu rozvoja školy, ktorý predstavuje pre účastníkov značný prínos, ktorý vychádza z prijatia novej cesty fungovania ich organizácie.


V rámci vystúpenia Jany Chynoradskej máte tiež možnosť osobne stretnúť úspešného podnikateľa a charizmatického človeka Juraja Málika. Je spoluzakladateľom a majiteľom firmy Poradca podnikateľa s takmer 30 ročnou históriu, vizionárom a úspešným podnikateľom či športovcom. Jeho koncept „ruky” ponúka návod na lepší život a je spracovaný pre účely výučby anglického jazyka v metodike CLIL. Prináša originálny, pútavý a autentický odkaz pre každého, kto hľadá inšpiráciu pre svoj ďalší osobnostný a profesionálny rozvoj.


Ťahák na úspech podľa Juraja Málika


TEŠÍME SA NA VÁS! 


8 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY