• HARMONY ACADEMY

Chcete rozprávať v cudzom jazyku s istotou?

Keď sme na začiatku roku 2020 rozmýšľali, ako bude nasledujúci rok vyzerať, určite nikomu z nás nenapadlo, že sa budeme musieť vysporiadať s najväčšou krízou v moderných dejinách - koronakrízou. Aj napriek tomu, že sa fyzicky zatvorili takmer všetky prevádzky, život nezostal stáť a my sme sa postupne museli naučiť žiť v online svete. V Harmony sme sa s touto zmenou rýchlo vysporiadali a teraz prichádzame s fantastickou správou. V priebehu posledného mesiaca sme spoločne pracovali na predstavení úplne novej služby, ktorú vám v nasledujúcom rozhovore priblížime spolu s Jankou Chynoradskou.

Ako vznikla myšlienka tejto novej služby?

Vnímam, že je dôležité sa dnes na proces učenia pozerať oveľa dôslednejšie ako kedykoľvek pred tým. Doba, v ktorej žijeme, sa neskutočne rýchlo mení a nové informácie a zistenia ovplyvňujú náš život. Tým, že v Harmony sme nastavení na proces celoživotného učenia sa od samotného zrodu, je pre nás samozrejmé ponúkať našim študentom to najlepšie z najlepšieho. Aktuálne štúdie efektívneho učenia vychádzajú z najnovších poznatkov o tom, ako funguje ľudský mozog. Každý z nás je jedinečný a otázka dnes nestojí tak, že „ČI SME INTELIGENTNÍ?“, ale „AKO SME INTELIGENTNÍ?“. Howard Gardner rozdeľuje inteligencie to 8 typov a podľa toho, aké sú vaše preferencie, podľa toho by ste sa mali učiť. Nielen jazyk, ale celkovo čokoľvek. Túto prelomovú teóriu v učení sa cudzích jazykov máme obsiahnutú aj v akreditovanom študijnom programe pre učiteľov cudzích jazykov už od roku 2012, a tak máme vynikajúci personálnu a odbornú základňu lektorov, ktorí vedia s týmito rôznymi typmi inteligencie u našich študentov efektívne a dôsledne pracovať.

Máš reálnu skúsenosť s tým, že ľudia sa o takúto službu zaujímajú?

Na našich odborných jazykových workshopoch pravidelne pracujeme s touto službou, takže doteraz bola súčasťou väčších celkov. Rozhodli sme sa ju odčleniť a sprístupniť veľkému množstvu ľudí, ktorí hľadajú ten najefektívnejší model učenia sa, a tu chcem zdôrazniť, že nie len učenia sa cudzieho jazyka, ale učenia sa ako takého. Dnešná doba si vyžaduje od nás, aby sme boli neustále v strehu a schopní sa prispôsobovať rýchlo sa meniacim podmienkam na trhu práce. Schopnosť učiť sa tak automaticky vystupuje do popredia a napomáha či škodí už samotnej realizácii.

Akú pridanú hodnotu má tento produkt? Čím sa líši od ostatných?

Týmto spôsobom vieme pripraviť individuálny či skupinový kurz na mieru danému človeku či skupine. Je dôležité vedieť, že ak ste matematicko-logický typ študenta, potrebujete pri učení sa cudzieho jazyka pracovať s analýzami, tabuľkami a hľadať logické zdôvodnenia toho, ako cudzí jazyk funguje. Naopak, ak interpersonálne či intrapersonálne inteligentný, potrebujete pracovať oveľa viac s emóciami a zvnútorňovaním zažitého. Čím viac sa dozviete o sebe a tom, ako váš mozog funguje, tým viac vám vieme vyjsť v ústrety a pripraviť následne váš jazykový program. No a v neposlednom rade pridaná hodnota tejto služby je v jej nositeľovi – lektorovi kurzu, ktorý je špeciálne vyškolený v prístupe zameranom na potreby jednotlivca a následne pracuje v tímu s ďalšími odborníkmi, spolu s ktorými vytvára kurz za chodu presne pre vaše potreby.

Ako prebieha analýza?

Analýza jazykovej úrovne prebieha online a v osobnom rozhovore po telefóne. Pošleme vám odkaz na test, ktorý následne vyplníte a s našou lektorkou to následne telefonicky prekonzultujete. Analýza na zistenie vašich inteligencií prebieha telefonicky, v príjemnom rozhovore s našou konzultantkou.

Aký je proces od zaregistrovania sa na analýzu až po kurz?

Od zakúpenia si jednej alebo oboch analýz je to veľmi krátka cesta. Po ich zrealizovaní vám pošleme certifikáty s potvrdenou jazykovou úrovňou cudzieho jazyka a grafické znázornenie zastúpenia vašich inteligencií . Potom je už len na vás, či a ktorý z aktuálnych balíčkov kurzov si zakúpite. Štúdium si môžete vybrať v individuálnej alebo skupinovej forme. V prípade, že svoj kurz v Harmony začnete do 7 dní od obdržania výsledkov vašich analýz, cenu kurzu budete mať poníženú o poplatok, ktorý ste na ne použili.

Aký bude výsledok tohto kurzu? V čom ma obohatí?

Keď si zvolíte tento typ služby, tak prejdete s nami od diagnostiky vašej úrovne ovládania cudzieho jazyka, cez analýzu vašich inteligencií a následne budete zaradený do kurzu, ktorý bude plne odrážať vaše jazykové ako aj inteligenčné potreby. Štúdium cudzieho jazyka bude efektívnejšie, príjemnejšie a keďže bude plne odrážať vaše potreby, bude oveľa bližšie po obsahovej stránke tomu, čo vás zaujíma a čo potrebujete.

Pre koho je tento produkt určený?

Analýzy a následný kurz sú vhodné tak pre dospelých, ako aj deti od 12 rokov.

A čo k článku dodáva Andrea Kútna?

"Študenti sú touto novou možnosťou nadšení. Nejde totiž iba o bežné jazykové testovanie, na ktoré sú zvyknutí a ktoré vyhodnotí, kde sa aktuálne v danom cudzom jazyku nachádzajú, ale o úplne jedinečné a originálne vyhodnotenie ich dominantných typov inteligencií. Vyplnením testu a zodpovedaním série otázok odhalia študenti niečo viac o sebe, pričom táto informácia im pomôže zefektívniť učenie sa, a to nie len cudzieho jazyka."

Zaujala vás naša nová služba? Chcete zistiť, ako ste inteligentní a ako najlepšie sa viete naučiť cudzí jazyk? Alebo chcete iba skúsiť niečo nové? Máte jedinečnú možnosť začať sa vzdelávať spôsobom, ktorý je šitý priamo pre vás! OBJEDNAJTE SI túto službu priamo TU!

Neváhajte a poďte sa s nami o sebe dozvedieť niečo nové!

105 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY