EUROTOUR HARMONY 2020.

Updated: Mar 2, 2020

Pau/FR – Praha/CZ – Poznaň/PL – Riga/LV - Žilina/SK - Bratislava/SK - Scarborough/UK.

Najbližšie štyri mesiace roka 2020 sa budú pre náš medzinárodný tím lektorov niesť v znamení očakávaní, prednášok, konferencií a predovšetkým cestovania. V rámci tohto obdobia sa Jana Chynoradská so svojim tímom predstaví v štyroch krajinách Európy a zavŕši medzinárodný projekt HAPPY SCHOOL 2020. Ale poďme po poriadku.


Prvou zastávkou je týždenné vystúpenie na začiatku marca v mestečku Pau na juhu Francúzska. Vystúpi tam spolu s prof. Gabrielou Lojovou v rámci medzinárodného projektu HAPPY SCHOOL 2020. Obe poskytnú inšpirujúce vzdelávanie tamojším učiteľom a lektorom cudzích jazykov v oblasti pedagogického prístupu zameraného na učiaceho sa, základov komunikácie v tíme ako aj leadershipu.

Francúszky partner – moderná jazyková škola CNTC je s nami v projektovej spolupráci už od roku 2013, kedy sme implementovali náš prvý spoločný Learn&Lead projekt. Odvtedy spolupracujeme za účelom vytvorenia takého podnetného prostredia jazykovej školy, v ktorej učitelia môžu odborne i kariérne rásť. Je zaujímavé zistiť, že problémy a výzvy, ktorým čelíme u nás na Slovensku sú veľmi podobné aj v tejto západnej krajine, ozrejmuje Jana Chynoradská.

Druhou zástavkou je medzinárodná konferencia Moderné prístupy vo výučbe cudzích jazykov 2020, ktorá sa uskutoční v sobotu 21.marca na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Témou Janinho vystúpenia je „Model trvalo udržateľného rozvoja jazykovej školy“, v rámci ktorého bude zdieľať nadobudnuté poznatky a životné skúsenosti z budovania prostredia modernej jazykovej školy našej doby. Súčasťou jej vystúpenia budú autentické záznamy, správy ako aj kresby a analýzy jazykovej školy HARMONY od jej samotného založenia v roku 2000.


Veľmi sa na toto vystúpenie teším, nakoľko české jazykové školy sú tým našim najbližšie. Mala som možnosť stretnúť sa s desiatkami riaditeľov súkromných jazykových škôl združených v Asociácii jazykových škôl Českej republiky a táto návšteva ma ubezpečila v tom, že si máme čo odovzdať a hľadať reálne prieniky v našej ďalšej práci, dokresľuje Jana.

V dňoch 4 – 5. apríla 2020 sa v Poľsku uskutoční medzinárodná konferencia Synergy Garden v meste Poznaň. Naše vystúpenie s témou „How to make your school more attractive to teachers?“ priblíži poľským manažérom kritické faktory rozvoja takých riadiacich postupov, ktoré tvoria bázu pre nastavenie podnecujúceho prostredia školy, ktorá rastie spolu so svojimi učiteľmi. Na konferencii sa očakáva účasť viac ako 200 manažérov a učiteľov jazykových škôl, prevažne z Poľska a Českej republiky, ktorí úspešne spolupracujú pri zabezpečovaní detskej jazykovej výučby v metóde TEDDY EDDIE.


Harmony sa vo februári 2020 stala prvou slovenskou licencovanou školou TEDDY EDDIE, a otvorila tak dvere pre detičky vo veku od 2 do 7 rokov. Vďaka nadštandardnej spolupráci s celým tímom EDU BEARS sa nám podarilo spustiť v januári webináre ozrejmujúce naše riešenie Learn&Lead pre jazykové školy, a tak máme reálnu šancu sa osobne stretnúť s našimi prvými fanúšikmi a možnými budúcimi obchodnými partnermi.

Na túto konferenciu sa veľmi teším a verím, že sa nám podarí spustiť obojstranne výhodnú spoluprácu pre rast a rozvoj kvalitných a moderných jazykových škôl v našich krajinách, pridáva Jaroslav Chynoradský, ktorý plne podporuje tento medzinárodný rozmer rozvoja HARMONY od jeho samotného začiatku v roku 2010.

V dňoch 27.apríla až 2.mája 2020 sa uskutoční ďalšia mobilita v rámci HAPPY SCHOOL 2020 projektu, tentokrát do mesta Riga v Lotyšsku. Obchodno-lektorský tím HARMONY spolu so zástupcom partnera IPA Slovakia sa zúčastní už druhého školenia v oblasti rozvoja excelentnosti modernej organizácie v modeli EFQM. Ide o model riadenia organizácie, ktorá sa kontinuálne rozvíja a zdokonaľuje. Školy potrebujú nástroje na meranie kvality ich výkonov, a tak sme presvedčení, že model EFQM nám pomôže v našej snahe o dosahovanie tých najlepších možných výsledkov práce celého tímu.

Excelence je definována jako organizační excelence vykonávaná managementem a dosahující udržitelných výsledků, ujasňuje nám Vanda Vaščenkova, riaditeľka EUROFORTIS, nášho partnera v Lotyšsku.

Celá púť vystúpení nadchádzajúcich mesiacov bude zavŕšená na Fóre kvality, ktoré sa uskutoční v dňoch 26-27.mája 2020 v Žiline. Jana na ňom vystúpi s príspevkom „Kvalitná jazyková škola rastie spolu so svojimi ľuďmi“. Okrem prezentácie, ktorá bude obsahovať celý príbeh školy od jej založenia až po súčasnosť, budeme mať možnosť zapojiť sa aj do odbornej panelovej diskusie, v ktorej budeme môcť prispieť k tomu, aby sa obci súčasných moderných podnikateľov, manažérov výrobných podnikov ako aj firiem pôsobiacich v oblasti služieb, viac priblížil život a výzvy jazykových škôl v našej spoločnosti.


Naše vystúpenia v tomto polroku budú zavŕšené vystúpením Jany Chynoradskej na ELTfóre v Bratislave a mobilitách pre odborných lektorov na severovýchode Anglicka v meste Scarborough, na ktoré vycestujú i zástupcovia našich partnerov z projektu HAPPY SCHOOL 2020.


A čo dodať na záver? Jazykové vzdelávanie, obdobne ako iné odvetvia nášho hospodárstva, prechádza svojim dôležitým stupňom vývoja a veríme, že i my našimi vystúpeniami prispejeme k tomu, že tak laická ako i odborná verejnosť prehodnotí svoje vnímanie práce učiteľov a lektorov v tejto oblasti. Ak si učitelia zvolia svoju odbornú kariérnu cestu životom je len prirodzené, že ich kvalita a hodnota sa postupom času mení, čo je prirodzene potrebné odraziť i na cene služieb, ktoré takýto experti realizujú.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY