Grow with Harmony and Pilgrims 2019

HARMONY ACADEMY sa už dvanásty rok podarilo zorganizovať v spolupráci s prestížnym inštitútom pre vzdelávanie učiteľov Pilgrims v Canterbury (www.pilgrims.co.uk) sériu praktických seminárov, ktoré sa konali po celom Slovensku i v Česku.


Na základe veľkého pozitívneho ohlasu z minulého roka i tento rok viedla sériu seminárov  Grow with Harmony and Pilgrims vynikajúca školiteľka Stefania Ballotto.

V programe boli pre učiteľov pripravené „ochutnávky“ praktických aktivít pri vyučovaní jazyka a zároveň mali učitelia opäť možnosť získať praktické rady ohľadom získania grantu na metodické pobyty vo Veľkej Británii už od júna 2019!


“I´m Steffi Ballotto. I came to Slovakia to win a beauty contest.  What is true and what is false?”


Riešenie je veľmi jednoduché! Áno, volá sa Steffi.  Na Slovensko však neprišla vyhrať súťaž krásy, ale zavítala k nám z anglického prestížneho inštitútu Pilgrims z Canterbury, aby i tento rok zdieľala so slovenskými učiteľmi angličtiny v rámci podujatia s názvom Grow with Harmony and Pilgrims 2019 (a nielen s tými) svoje metodické poznatky, svoje bohaté skúsenosti v oblasti výučby angličtiny a predovšetkým svoje lektorské srdce. A i toto bola jedna malá “jednohubka” z množstva praktických aktivít, ktoré mohli angličtinári “ochutnať” a následne so správnymi ingredienciami ponúknuť vo svojich triedach, či kurzoch a tým urobiť výučbu trochu inú – zaujímavú, zosobnenú a predovšetkým zábavnú.  Anglická jazyková škola Pilgrims je zároveň i prijímajúcou organizáciou a zahraničným partnerom v projekte Happy School 2020.


Dvanásty ročník tohto podujatia sa uskutočnil na začiatku kalendárneho roku 2019 v termíne od 8. do 11. januára. V týchto dňoch malo cca 80 progresívnych učiteľov cudzích jazykov túžiacich po poznávaní nových ciest a možností vo výučbe cudzieho jazyka príležitosť v slovenských mestách - Trnava, Trenčín a Bratislava ako i v českom meste v Brne- stretnúť energiou sršiacu Steffi a spolu s ňou zažiť inšpiráciou nabité metodické popoludnia. Atmosféra na každom z týchto stretnutí bola veľmi osviežujúca, motivujúca a prinášajúca množstvo zábavných a úsmevných okamihov.


Keďže škola Pilgrims je zahraničným projektovým partnerom projektu Happy school 2020, súčasťou každého semináru bola i krátka prednáška s teoretickými informáciami i praktickými radami ohľadom možnosti získania grantu na metodický pobyt vo Veľkej Británii. Záujemcovia boli okrem iného oboznámení i s postupom pri podávaní tejto žiadosti ako i s kontaktnými osobami, na ktoré sa v prípade potreby môžu obrátiť.

Čerešničkou na torte pri “ochutnávke” všetkých aktivít a inovatívnych metodík bola možnosť vyhrať dvojtýždňový metodický pobyt pre učiteľov v Anglicku. Každý účastník bol totiž zaradený do zlosovania o túto úžasnú cenu. Losovanie prebehne v dňoch 7. – 8. júna 2019 počas konferencie ELTforum v Bratislave, kedy bude mať jeden učiteľ zo Slovenska a jeden z Českej republiky to šťastie, že si bude môcť celú priehršť  aktivít a metodických zručností vychutnávať v historickom mestečku Canterbury počas dvoch týždňov v letných prázdninových mesiacoch.


Držíme palce, aby ste to boli práve VY, a ak by Vám to náhodou nevyšlo tento rok, nezúfajte. Určite budete mať tú možnosť niekedy nabudúce! 


Lenka Dzurová

líderka a lektorka kurzov

HARMONY ACADEMY

14 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY