Happy school 2020: Čo nás v rámci projektu čaká?

Ako bola hodnotená prihláška projektu Happy School 2020? Čo nás v rámci projektu čaká, aké sú naše plány  a čo partnerom konzorcia projekt ponúka?


Harmony Academy vystupujúca ako žiadateľ za národné konzorcium projektu Happy School 2020 opäť potvrdila svoje doterajšie bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov Erasmus+, za ktoré bola v roku 2017 ocenená Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+. Prihláška projektu Happy school 2020 získala 99,5 bodu z celkové počtu 100 bodov.Predložený návrh projektu bol hodnotený ako veľmi kvalitný a vypracovaný na vysokej úrovni. Pozitívne bola hodnotená i vysoká zhoda prihlášky s európskymi prioritami programu Erasmus+ na rok 2018. Z hodnotenia vyplýva, že aktivity v rámci jednotlivých mobilít pomôžu naplniť zadefinované potreby konzorcia, pričom vysoko cenený bol i plán multiplikovanej medzinárodnej spolupráce s niekoľkými zahraničnými organizáciami z viacerých krajín EÚ.


Čo nás čaká


Počas realizácie projektu Happy school 2020 sa uskutoční v období jún 2018 – jún 2020 spolu 24 mobilít. Z toho 12 lektorov sa bude mať možnosť zúčastniť školení u našich zahraničných partnerov vo Veľkej Británii, 4 kreatívni manažéri a riadiaci pracovníci vycestujú do Francúzska, kde budú sami školiť učiteľov a lektorov. Priblížia im a predstavia kariérnu cestu rozvoja lektora Learn and Lead a model riadenia jazykovej školy Learn and Lead.Ďalší 6 manažéri a lídri vycestujú do Lotyšska a tu sa zúčastnia školenia zameraného na budovanie excelentnej školy a zavádzanie „Excelencie“ do riadenia školy. Keďže sa máme čo učiť i od našich kolegov – učiteľov, 2 lektori budú mať možnosť zúčastniť sa hospitácií vo Veľkej Británii a tu pozorovať zahraničných kolegov priamo pri ich vyučovacej činnosti. Mobility Projektu Happy school 2020 ponúkajú  účastníkom rozmanité príležitosti vzdelávať sa a rozširovať svoje poznatky, ktoré vo významnej miere prispejú i k rozvoju vysielajúcich organizácií a naplneniu ich potrieb, tak ako i potrieb konzorcia. 

15 views0 comments

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY