Happy school 2020: Predstavujeme vám všetkých partnerov národného konzorcia!

IPA Slovakia

Partner národného konzorcia – IPA Slovakia, spoločnosť s dlhodobými skúsenosťami v oblasti priemyselného a podnikateľského prostredia, rozvíjajúca ľudské zdroje, podnikovú a organizačnú štruktúru.


Spoločnosť IPA Slovakia bola založená v roku 2000 vtedy ešte ako Fraunhofer IPA Slovakia. Jej práca bola úzko spojená s aktivitami Fraunhofer Gesellschaft, najväčšou spoločnosťou pre aplikovaný výskum a technologické inovácie v Európe. Spoločnosť sa primárne zameriavala na oblasť priemyselného inžinierstva, avšak s pribúdajúcimi spolupracovníkmi pribúdali v portfóliu firmy aj nové projekty a smery, ktorým sa venovala, napr. oblastí ako ergonómia, Six Sigma, Lean, logistika, inovácie, rozvoj podnikania, atď., čo prispelo k získavaniu ďalších zákazníkov. V roku 2011 vzniká samostatná spoločnosť IPA Slovakia nezávislá od spoločnosti Fraunhofer Gesellschaft. Spoločnosť neustále nadväzuje nové kontakty a buduje si dlhodobé partnerstvá, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere zúčastnených strán. Hľadá inšpirácie a neustále pracuje na tom, aby sa zlepšovala, čím ide príkladom svojím zákazníkom a pomáha im v neustálom napredovaní.

Spoločnosť IPA Slovakia má dlhoročné skúsenosti z oblastí priemyselného a podnikateľského prostredia. Na základe toho naďalej rozvíja svoje aktivity smerom k rozvoju ľudí, podnikovej a organizačnej kultúry, optimalizácie procesov a strategických inovácií.


PLUS Academia


Partner národného konzorcia – Plus Academia Bratislava – jedna z najväčších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku zameriavajúca sa predovšetkým na firemné vzdelávanie.


PLUS Academia bola založená v roku 1997 kvôli rastúcemu záujmu o výučbu cudzích jazykov v Bratislave. Z pôvodne vysokoškolského projektu sa spoločnosť postupne stala jednou z najväčších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku zameraných predovšetkým na firemné vzdelávanie. V súčasnosti ponúka PLUS Academia vysoko kvalitné a komplexné služby v šiestich oddeleniach – Jazyková škola, Obchodná škola, Testovanie a certifikácia, Online vzdelávanie, Prekladateľské a tlmočnícke služby a Jazykové kurzy v zahraničí. Spoločnosť spolupracuje s približne 150 aktívnymi lektormi a školiteľmi, ktorí každoročne vzdelávajú približne      3 500 študentov v korporátnom prostredí. PLUS Academia je zakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR, držiteľom výnimočného kvalitatívneho štatútu školy kvality Oxford a od roku 2017 je výhradným partnerom ETS Global na slovenskom trhu, ktorý vydáva svetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI® a ďalšie).


Harmony Academy


Partner národného konzorcia – Harmony Academy – inovatívna učiaca sa škola kladúca dôraz na jej študentov a rozmanitosť ľudského potenciálu. Prvá jazyková škola na Slovensku s implementovaným inovatívnym systémom riadenia Learn&Lead.


Harmony Academy bola založená v roku 2000 ako súkromná jazyková škola , ktorá počas 17 rokov jej existencie prirodzene vyrástla  v  etablovanú a profesionálnu učiacu sa vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Jej cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity jednotlivcov a organizácií. Od svojho začiatku kládla veľký dôraz na tímovú prácu a rozmanitosť ľudského potenciálu. Kolektív Harmony je zložený z profesionálov, ktorí pochádzajú z oblasti jazykového vzdelávania, podnikania a obchodu na Slovensku i v zahraničí. Vďaka profesionalite lektorov a ich cieľavedomej práci je dnes Harmony inovatívna UČIACA SA jazyková škola, ktorá rozvíja svoju činnosť v stratégii Learn&Lead.


Inovatívna UČIACA SA jazyková škola, ktorá rozvíja svoju činnosť v stratégii Learn&Lead

Harmony Academy stojí aktuálne na čele Asociácie jazykových škôl SR. Ich spoločným programom je úspešne implementovať stratégiu Learn and Lead do praxe, čoho súčasťou je synergický rozvoj odborných a osobnostných kompetencií lektorov cudzích jazykov a organizácie prostredia jazykovej školy.

Výsledkom dlhoročnej a odbornej práce je fakt, že Harmony v roku 2012 získala akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre realizáciu aktualizačných  vzdelávacích programov určených pedagogickým a odborným zamestnancom škôl v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.  Špeciálny tím lektorov-odborníkov zároveň pôsobí v Centre inovácií Learn&Lead, ktorý vyvíja a implementuje jednotlivé časti za chodu transformácie jazykovej školy v UČIACU SA školu.


Learn&Lead predstavuje inovatívne riadenie jazykového vzdelávania, ktoré je zamerané na:

 • vyhľadávanie talentov medzi učiteľmi a lektormi, rozvoj ich potenciálu pre zlepšenie kvality vzdelávania,

 • poskytovanie odbornej prípravy učiteľov a lektorov, ktorá rozvíja ich potenciál,poskytovanie profesijného rastu učiteľov a lektorov,

 • otváranie kariérnej cesty možnosťou stať sa školiteľom pre lektorov, odbornou pedagogickou podporou pre lektorov alebo podieľať sa priamo na manažmente jazykového vzdelávania,

 • realizáciu projektov zameraných na osobný a profesionálny rozvoj učiteľov, lektorov a manažérov vo vzdelávaní,

 • prínos aktuálnemu stavu a vývoju jazykového vzdelávania na Slovensku,

 • organizáciu odborných seminárov, konferencií a workshopov,

 • zdieľanie odborných znalostí a skúseností s ostatnými členmi Asociácie jazykových škôl a i zahraničnými inštitúciami,

 • účasť na zahraničných konferenciách a seminároch.

15 views0 comments

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY