HARMONY ACADEMY rozdávala ocenenia!

V HARMONY ACADEMY máme za sebou skutočne  úspešné zahájenie školského roka 2018/2019, spojené s oslavou 18-tych narodenín našej HARMONY ACADEMY. Súčasťou tejto oslavy bolo aj slávnostné udeľovanie cien HARMONY OSCAR AWARDS 2017/2018.


HARMONY ACADEMY je už dospelá! Má za sebou krásnych 18 rokov života, počas ktorých sa v jej učebniach vystriedalo a zlepšilo svoje jazykové schopnosti nespočetné množstvo študentov, odučila viac ako 233 000 hodín, vyškolila viac ako 15 000 ľudí či zorganizovala mnoho spoločenských akcií pre deti i dospelých. Pod jej strechou vzniklo niekoľko úspešných projektov a čo je najdôležitejšie, roky práce spravili z HARMONY ACADEMY profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu, ktorá neustále prináša nové a inovatívne prvky v oblasti jazykového vzdelávania.


Počas slávnostného večera sme si okrem výborného občerstvenia a torty zahryzli aj do uplynulého školského roka 2017/2018, ktorý sme si spoločne celý zhrnuli a vyhodnotili. Taktiež sme si priblížili projekt Happy School 2020 či ponúkli možnosti ďalšieho vzdelávania  nie len pre našich lektorov. Program bol skutočne bohatý!

V závere programu zúčastnení netrpezlivo očakávali výsledky oceňovania HARMONY OSCAR AWARDS 2017/2018 za skutočne oddanú a usilovnú prácu ľudí, ktorí tvoria tím Harmony. 


Predstavujeme vám víťazov jednotlivých kategórii:

 • Nováčik roka – Marianna Urmínová

 • Bútľavá vŕba -  Andrea Kútna

 • Vždy dobrá nálada – Lenka Dzúrová

 • Neviditeľná nevyhnutnosť roka – Jaroslav Chynoradský

 • Harmony mama – Jana Chynoradská

 • Energia roka – Jana Chynoradská

 • Prekvapenie roka – Anna Špitálová

 • Osobnosť roka – Andrea Kútna

 • Najpozoruhodnejšia osoba roka 2017/2018 – Andrea Kútna


Víťazom jednotlivých kategórii srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme každému, kto sa v uplynulom školskom roku akokoľvek podieľal na fungovaní a plynulom chode našej HARMONY ACADEMY.


HARMONY ACADEMY už v súčasnosti neučí len jazyk. Ponúka ľudom vzdelávanie a kurzy pre (s)pokojný život. A kto by taký život nechcel? Harmony pozerá na aktuálne potreby ľudí, na tých, ktorí si hľadajú prácu alebo si chcú naopak udržať svoju pracovnú pozíciu.


HARMONY ACADEMY prešla na „vyšší level“  vo vzdelávaní a vďaka novým špecializovaným kurzom spája obsah spolu s  jazykom. Svoje 18-te narodeniny odštartovala Harmony skutočne vo veľkom štýle nemyslíte?


Aktuálna ponuka špecializovaných kurzov.

 A čo popriali HARMONY ACADEMY k jej veľkému sviatku samotní zúčastnení?

„Našej Harmony prajem najmä to, aby bola krásna tak navonok ako aj zvnútra.“


„HARMONY ACADEMY prajem najmä zdravie, ako sa to vždy praje pri narodeninách. Myslím tým nás ako tím, pre ktorých je zdravie podmienkou našej práce. Ak budeme my v pohode, tak sa nám dúfam podarí  plniť naše povinnosti a záväzky…“


„Aby to bolo to pravé orechové.“


„Našej HARMONY ACADEMY by som chcela popriať veeeľa spokojných študentov, ktorí by sa vždy s radosťou vracali, aby mohli rásť na svojej jazykovej ceste, taktiež veľa šťastných učiteľov – lektorov, aby ich to, čo robia, bavilo a aby to robili s nadšením. Aby atmosféra v Harmony bola vždy príjemná, a tak dopomohla k spokojnosti a radosti tak učiteľom ako aj študentom.“


S úctou,

Vaša HARMONY ACADEMY

17 views0 comments

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY