HARMONY sa vracia domov.

Cesta za šťastím sa nikdy nekončí. Ísť v ústrety novému, krajšiemu a hodnotnejšiemu vzdelávaniu nás stálo mnoho úsilia, odriekania, námahy, síl ako aj odhodlania. Prešli sme si svojim vzácnym poznaním, kedy sme často-krát išli za hranice svojich síl a prešli sme do zeme „impossible“. Objavili sme tým limity, ktoré bránili rozvoju niečoho, čo naše školstvo tak veľmi potrebuje. Zbúrali sme staré dogmy, ktoré nám vravia, čo učitelia môžu a vedia robiť a postavili sme niečo, v čom sa my, učitelia, lektori a manažéri vieme a chceme realizovať pre potreby rozvoja našich študentov, seba, našej školy ako aj spoločnosti, v ktorej pôsobíme. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali našu Janu Chynoradskú, ktorá vám priblíži to, v čom vidí najväčší prínos „projektu“ Harmony ako i to, čo sa zmenilo v jej živote príchodom COVID-19.


V čom vidíš najväčší prínos svojej práce na „projekte“ Harmony?


Prínos vidím v tom, že škola, ktorá vznikla na zelenej lúke za dvadsať rokov svojho pôsobenia vyškolila nespočetné množstvo ľudí, ktorých hodnota stúpla práve vďaka vzdelaniu, ktoré u nás získali. Zároveň popri našich študentoch vyrástli skvelí lektori, z ktorých sú dnes experti a svojou poctivou prácou prispievajú k tomu, že jazykové vzdelávanie naberá na sile a kvalite. Prirodzene, jazyková škola, ktorá si toto uvedomuje a cielene realizuje kroky k vylepšovaniu pracovného prostredia, aby takýto skvelí lektori pomáhali systémovo vychovávať ďalšie generácie lektorov a učiteľov cudzích jazykov, rastie a rozvíja sa v niečo nové.


Dnes je Harmony centrom rozvoja medzinárodnej spolupráce s jazykovými školami v Európe a zavádza v nich funkčný model riadenia Learn & Lead, ktorý napomáha rozvoju kvality, medzinárodnej spolupráce a sieťuje rovnako zmýšľajúcich moderných učiteľov, lektorov a manažérov.

Ako sa zmenil život v Harmony príchodom COVID-19?

Vnímam COVID-19 ako učiteľa, ktorý nás prišiel otestovať v otázke našej adaptability, flexibility, schopnosti kriticky myslieť a riešiť problémy. Učí nás pri tom spolupráci a posilňuje väzby medzi ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké ciele. Na okamih sa akoby svet zastavil a ľudia v rodinách si boli bližší. Mali sme možnosť stráviť dlhý čas „prázdnin“ a naučiť sa pracovať z domu. Technológie sa zrazu stali našim mostom k druhým, a tak sme nemali inú cestu, ako urýchlene rozvinúť svoje nové zručnosti a učiť sa za chodu, spolu s našimi študentami a klientami.


Otvorili sa nám nové trhy, kedy hranice miest a obcí stratili na význame, a získali sme zákazníkov z Českej republiky, Francúzska, Nemecka či Nórska. Ozvali sa nám naši bývalí študenti a vrátili sa späť do školy, v ktorej niekedy dávno našli presne to, čo potrebovali.V neposlednom rade stojí za zmienku fakt, že počas tohto leta meníme svoje priestory a vraciame sa na miesto, kde sme začali svoju púť. Harmony bude opäť pôsobiť „vo dvore u Baťu“, na Hlavnej ulici č.27/A. Môj osobný príbeh s Harmony sa tak dá porovnať s príbehom Alchymistu v knihe od Paula Coelha, v ktorom sa nás autor usiluje presvedčiť o zmysluplnosti cesty za osobným šťastím. Súčasne je presvedčený o tom, že každý človek má svoj príbeh, no iba málokto z nás ho uskutoční, lebo ľudia si vyberajú pohodlie a istotu namiesto rizika.


Svoje poznanie som vložila do útlej knižky „9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!“, ktoré si záujemcovia môžu nakúpiť vo vydavateľstve elist. Zároveň som k tejto téme otvorila i svoj prvý online kurz, ktorého cieľom je pochopiť odkaz týchto princípov a vylepšiť kvalitu života účastníkom tohto kurzu. Ako hodnotí prínos prvých troch stretnutí jedna z účastníčok - Janka Porubčanská, koordinátorka vzdelávania v spoločnosti IPA Slovakia?


"Vďaka niektorým princípom z kurzu som sa napr. naučila reagovať na opačný názor s pokorou a pochopením. Vďaka účastníkom z rôznych krajín sa zlepšujem v angličtine. Páči sa mi aj zdieľanie ich skúseností, snov a postojov k životu. Jednou vetou by som povedala, že je to taký kurz 2in1 - sebarozvoj a angličtina."

HARMONY oslavuje v septembri svoje 20-te narodeniny. Čo by si jej popriala?

Je to významná medzník v živote človeka a určite aj organizácie. Prajem jej, aby dokázala zúročiť všetko to nahromadené intelektuálne bohatstvo, ktoré sa premieta do riešenia Learn & Lead a dokázala i naďalej prispievať k zvyšovaniu atraktivity a kvality nielen jazykového vzdelávania u nás doma a v zahraničí.


Život je zmena a zmena je život, a tak sa i my tešíme zo všetkého, čo nám život ponúka. Berieme si z neho presne to, čo nám dáva zmysel a ideme ďalej. Pre vás, našich vzácnych študentov, vašich príbuzných či priateľov, ktorí nám fandia i naďalej a pomáhajú nám napĺňať naše poslanie.


Prajeme vám krásne leto a tešíme sa na vás už pri najbližšej príležitosti.

97 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY