Jana Chynoradská: Jazykové vzdelávanie je o zážitku

Updated: Aug 6, 2019

V roku 2009 iniciovala zrod myšlienky Learn & Lead a na tejto ceste rozvoja seba, svojho tímu ako aj prostredia organizácie/školy inšpirovala mnohých, ktorí sa k jej tímu postupne pridávajú. Dnes je Jana Chynoradská riaditeľkou HARMONY ACADEMY a Predsedníčkou asociácie jazykových škôl SR. Najbližšie ju môžete stretnúť 17.- 18. apríla na konferencii Learn & Lead 2019 určenú pre všetkých, ktorým záleží na kvalite jazykového vzdelávania u nás na Slovenku a v regióne EÚ. O tom, čo podnietilo vznik konferencie, či čo od nej očakáva, sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Čo predstavuje značka Learn & Lead? 


Learn & Lead je cesta. Je to cesta rozvoja učiteľa cudzích jazykov v priamom napojení na rozvoj organizácie. Dnes je táto cesta známa ako kariérna cesta rozvoja lektora Learn & Lead a rozmer rozvoja organizácie je známy pod konceptom systému riadenia a vzdelávania Learn & Lead. Je to v podstate systém celoživotného vzdelávania celej organizácie.


Akej činnosti sa v rámci Learn & Lead venujete vy osobne?


Tým, že Learn & Lead je určité vysunuté rameno HARMONY ACADEMY v medzinárodnom rozmere, tak sa venujem výskumnej projektovej činnosti, iniciujem písanie projektov, projektových zámerov a následne realizujem a napájam ľudí na dosahovanie vytýčených cieľov v rámci týchto projektov. Dá sa povedať, že v rámci týchto medzinárodných ciest sme naakumulovali obrovské množstvo skúseností, ktoré dnes tvoria programovú ponuku samotného Learn & Lead. Venujem sa rozvoju ľudí. Tí sú v samotnom záujme mojej pozornosti a viem, že akékoľvek inovácie vo vzdelávaní sa podaria presadiť iba vtedy, keď pre ne nadchnete ľudí a pomôžete im pochopiť samotné výzvy, posilníte ich sebavedomie presadzovaním vlastných riešení na otázky, ktoré sa otvárajú za cesty a vydržíte, pretože systematickosť, výdrž, cieľavedomosť, otvorená myseľ, to sú všetko atribúty súčasných inovácií jazykového vzdelávania.


“Dnes je jazykové vzdelávanie o zážitku, o komplexnej službe, o pozornosti a kvalite služby, ktorú vám jazyková škola vie dodať.”


Kedy a čo podnietilo vznik konferencie Learn & Lead 2019?


Už keď sme písali náš aktuálny projekt Happy School 2020, tak sme uvažovali nad tým ako oživíme naše medzinárodné podujatia, ktoré sme v minulosti realizovali pre učiteľov, lektorov a manažérov vo vzdelávaní. Takže táto myšlienka opätovne ožila a nabrala silu v rámci aktuálneho projektu K1 Erasmus plus, ktorý realizujeme v národnom konzorciu v spolupráci so spoločnosťou IPA SlovakiaPLUS Academia. V rámci tohto projektu máme za cieľ nastaviť prostredie Happy School, čiže šťastnej školy. Ako žena, matka, učiteľka, riaditeľka a spolumajiteľka organizácie sa pozerám na jazykové vzdelávanie zo 4 smerov a vyzývam všetkých, ktorí sú účastní tohto projektu, aby sa dokázali akceptovať navzájom, pretože prostredie šťastnej školy, bude iba vtedy šťastné, keď sa zakceptujú 4 kľúčové skupiny a to sú študenti alebo zákazníci, samotní realizátori vzdelávania, učitelia alebo lektori, manažéri, ktorí to všetko musia viesť a v neposlednom  rade sú to samotní akcionári, majitelia alebo zriaďovatelia škôl, ktorí majú určité poslanie a v rámci existencie vlastných firiem majú za úlohu toto poslanie napĺňať. Takže mám nádej, že aj táto konferencia nám pomôže priblížiť sa ku konceptu šťastnej školy a diskusii, ktorá vznikne na tejto konferencii budeme hľadať odpovede, ktoré nám pomôžu zadefinovať koncept ku koncu budúceho roka. 


Aká je podľa Vás aktuálna situácia jazykového vzdelávania na Slovensku?


Odpoviem týmto prirovnaním. Predstavte si, že ste hladný a rozhodnete sa ísť najesť. Možno vám je jedno, čo si objednáte, chcete hlavne nasýtiť svoj hlad, a tak prídete do prvej reštaurácie, ktorú nájdete. Objednáte si polievku, povedzme zeleninovú polievku, najete sa, nasýtite svoj hlad a idete ďalej. Možno vám tam ale bude niečo chýbať, takže druhýkrát pôjdete a budete hľadať reštauráciu, ktorá vám dodá niečo, čo vám vtedy chýbalo. Možno budete hľadať iné jedlo, alebo priamo inú reštauráciu, pôjdete tam, kam vám odporučia vaši známy. Povedzme, že si objednáte zeleninový šalát s kuracím mäsom a budete mať iný zážitok. Možno vám zachutí a zostanete verný tejto novej reštaurácii, a možno budete hľadať ďalej až pokiaľ nenájdete také jedlo, v takej reštaurácii, s takými ľuďmi, ktorí vám dodajú presne takú službu, po ktorej vy naozaj túžite. Dnes má jazykové vzdelávanie na Slovensku rôznu kvalitu a podľa náročnosti svojich klientov, učiteľov či majiteľov sa táto kvalita odráža v ich službách. Čím náročnejší klient, tým vyššia kvalita služieb v jazykovom vzdelávaní.


Čo od konferencie očakávate? 


Očakávam posun vpred. Očakávam posilnenie vzťahov a posilnenie spolupráce s organizáciami, ktorým naozaj záleží na rozvoji tohto konceptu. Learn & Lead presahuje jedinca, presahuje jednu organizáciu, Learn & Lead je pozvánka pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať jazykové vzdelávanie a v kontexte dnešnej doby a výziev tej blízkej budúcnosti hľadať riešenia na dosahovanie cieľov. Tým hlavným je zatraktívniť a posilniť kvalitu jazykového vzdelávania u nás na Slovensku a otvoriť sa možnosti Európskeho regiónu.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY