Na HARMONY ACADEMY

S jazykovou školou Harmony spolupracuje PSA GROUPE Slovakia už od roku 2005. To samozrejme prispelo k tomu, že náš závod a našich zamestnancov dobre poznajú. Lektori ovládajú naše očakávania a ciele. Vedia, čo potrebujeme, orientujú sa v automobilovej slovnej zásobe, ako aj vo výrazoch špecifických pre pracovné prostredie účastníkov kurzov. Pokrok v spolupráci je za tie roky evidentný,  či už z organizačnej stránky alebo v kvalite samotných jazykových kurzoch.

Zabezpečujú pre nás skupinové aj individuálne jazykové kurzy vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku. Kurzy na vyššej jazykovej úrovni sú oživené workshopmi, ktoré prinášajú účastníkom novú skúsenosť s jazykom a pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, ktoré môžu naši zamestnanci aktívne využiť pri pracovnej komunikácii a stretnutiach.

Okrem kurzov samotných, sú nám nápomocní pri testovaní na určenie úrovne účastníkov, zostavujú kurzy a rozvrhy, poskytujú nám podporu v podobe výstupov pri sledovaní počtu realizovaných hodín, počtu absencií, sledujú spätnú väzbu z hodnotení po ukončení kurzu a pod…

V súčasnej dobe s Harmony spolupracujeme na projekte PROLANTCAP, v ktorom sa podarilo vytvoriť partnerstvo pre tvorbu odborných jazykových programov špecifických pre naše priemyselné odvetvie – „English in automotive“ –  jazyk na mieru.

Lektori Harmony, s ktorými je vždy príjemná spolupráca, sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú v rámci interného systému Learn & Lead, čo je pre nás známka záujmu a kvality.  Sám za seba hovorí už len fakt, že úspešne spolupracujeme viac ako 11 rokov. Veríme, že budeme takto  pokračovať aj naďalej.

Andrej Lukačovič, Manažér vzdelávania a Andrea Straková, Referent vzdelávania, Oddelenie vzdelávania

PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, 14.február 2017

9 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY