Na HARMONY ako celok

Môj syn Timko navštevuje jazykový kurz v Harmony už niekoľko rokov. Anglický jazyk sa stal súčasťou jeho života aj vďaka Vám. Je spokojný s prístupom lektorov, spôsobom výučby. Tento rok bol skvelo pripravený na talentové skúšky na bilingválnu strednú odbornú školu s vyučovacím jazykom anglickým.

Vám patrí moje poďakovanie.

Jana Osuská, 25.apríl 2019

6 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY