Na Janu Chynoradskú

9 princípov moderného človeka

Ver v seba a buď odvážny – tieto dva tipy spolu s ostatnými princípmi nabádajú človeka k tomu, aby sa ich sám seba pýtal každý deň. Táto kniha je skutočnou pripomienkou toho, že náš život je vzácny dar a čo by sme s ním mali robiť. Tieto rady a odporúčania sú vhodné pre každého a sú skutočné porovnávacie ukazovatele pre manažérov a lídrov. Táto kniha je obzvlášť vhodná v tejto dobe, kedy naša spoločnosť čelí kríze Korona vírusu.
Eric Demange, Riaditeľ zvarovne, PSA Group, Zavar, 2.apríl 2020

22 views0 comments

Recent Posts

See All