Na Janu Chynoradskú

Pred šiestimi mesiacmi som stála pred najväčšou výzvou môjho profesionálneho života – predsedať pracovnej skupine Rady EÚ počas slovenského predsedníctva. Dnes sa zdajú všetky moje obavy, pochybnosti a strach smiešne – pred šiestimi mesiacmi však boli veľmi skutočné.

Mala som to šťastie, že začiatkom roka som absolvovala ukážkovú hodinu s Jankou. Pamätám si z nej dve veci. Po prvé, naučila som sa, ako lepšie plánovať zasadnutia v súlade s cieľmi, ktoré chcem dosiahnuť počas predsedníctva. A po druhé, zapamätala som si jednu jednoduchú otázku. Janka sa ma spýtala: „Zuzka, máš rada ľudí?“ A spomínam si, že som nebola schopná úprimne odpovedať: „Áno.“ Keď sme počas prvej hodiny diskutovali o tom, na čo by sme sa mali zamerať, Janka sa ma spýtala, čo si pamätám najviac z ukážkovej hodiny. Táto jednoduchá otázka, ktorá mi zostala v pamäti bola rozhodujúca pre celé zameranie programu. Janka veľmi správne vyhodnotila, že potrebujem rozvíjať svoje schopnosti pracovať s ľuďmi. Pomohla mi akceptovať iných – to, že rôznymi spôsobmi komunikujú, vyjadrujú sa, spracúvajú informácie a reagujú. Už som nevnímala ľudí ako prekážky, ktoré musím prekonať na ceste k určitému cieľu, ale skôr ako zaujímavé stretnutia, zdroje inšpirácie, pomoci, podpory a vedomostí. Janka mi priblížila rôzne psychologické koncepty, ako pracovať a viesť ľudí.

Nie som človek, ktorý automaticky prijíma rady druhých, ani sa nespolieham na programy typu „10 krokov k lepšiemu a úspešnejšiemu životu“. Ale v každej hodine a v každom predstavenom koncepte som našla myšlienky, ktoré som považovala za užitočné pre môj profesionálny, ale aj súkromný život. S Jankou som bola v tých správnych rukách. Mala jasnú predstavu o zamýšľanom obsahu programu. Ale zároveň sa vždy bola schopná prispôsobiť mojim aktuálnym potrebám a problémom.

Mala som veľké šťastie, že som program absolvovala súbežne s predsedníctvom. Umožnilo mi to okamžite prakticky využiť nové myšlienky a koncepty. A tiež som okamžite videla, ktoré z týchto myšlienok najlepšie fungujú v mojom prípade. Skutočnosť, že celý program prebieha v angličtine, je čerešničkou na torte.

Zuzana Silná, Hlavný štátny radca,

Odbor zahraničnoobchodnej politiky,

Ministerstvo hospodárstva SR, 3.február 2017

6 views0 comments

Recent Posts

See All