Na Janu Chynoradskú

Som učiteľka ANJ na Gymnáziu. Moja práca ma veľmi baví, učiteľkou som chcela byť od malička. Mám bohaté pedagogické skúsenosti a obrovský zmysel pre kreativitu a profesionalitu vo vyučovacom procese. Som netradičná učiteľka na tradičnej škole. Mojím veľkým snom je založiť si vlastnú jazykovú školu, v ktorej by som mohla realizovať všetky nápady týkajúce sa kreatívneho vyučovania a rovnako sa vyhnúť tomu, čo momentálne ako radová učiteľka neviem ovplyvniť. Obdivujem vaše aktivity a záujem ponúkať aj učiteľom možnosti profesionálneho rastu rovnako obdivujem aj Vás ako človeka, ktorý vyšiel s úžasným nápadom založiť centrum celoživotného vzdelávania a predtým Harmony jazykovú školu, ktorá bola vlastne štartom do všetkých aktivít, ktoré dokážu osloviť  nie jedného  učiteľa, lektora, manažéra, študenta…

Chcela by som prostredníctvom Vás získavať nové informácie v oblasti ďalšieho profesionálneho rastu a ako člen centra inovácií Learn and Lead byť vždy v centre Vášho diania.

Liana Čižnárová, February 2013

5 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY