Na Janu Chynoradskú

Updated: Jun 21, 2020

9 princípov moderného človeka Uč sa a ved!

Celkovo sa mi páči to zosúladenie pravidiel Learn and Lead, ani neviem, ktoré vyzdvihnúť ako najdôležitejšie pre mňa, lebo práve dokopy to dáva zmysel... viac krát, keď som na ne pozrela, či už na Vašom workshope alebo v časopise Zisk... som sa na ne pozerala inak, iné z nich bolo pre mňa dôležité podľa toho, čo som práve riešila v živote/v práci.  Čo sa mi páči je, že prechádzajú z odvahy a akčnosti k intuícii, vytrvalosti, trpezlivosti... takže je to pre mňa taký odkaz, choď dopredu, neboj sa, ale pritom počúvaj intuíciu, pozeraj na ľudí okolo seba a nečakaj, že výsledok bude hneď a keď aj príde, treba sa on starať..... Celkovo sa mi páči energia, ktorá ide z Vášho prístupu, a že veľa krát hovoríte, urobila som to.. lebo som cítila, že je to tak správne, alebo, že som cítila, že  je čas to spraviť... že dôverujete svojej intuícii a nebojíte sa urobiť to, čo považujete za správne.


Adriana Plassiard, Manažér Rastového programu, Národné podnikateľské centrum Trnava, 17.apríl 2020

17 views0 comments

Recent Posts

See All