Oslavujeme 20 rokov jazykovej školy HARMONY!

Updated: Sep 1, 2020

Všetci dnes stojíme na prahu nového školského roka a v HARMONY máme o dôvod viac dúfať, že i napriek svetovej pandémii COVID-19 bude tento rok úspešný a posunie nás všetkých o ďalší krok vpred. Oslavujeme totiž naše 20-te narodeniny!


Náš život má zmysel iba vtedy, ak svoju prácu vykonávame od srdca pre druhých. Úspešný učiteľ dnešnej doby vie, že na ceste svojho osobnostného a profesijného rozvoja nikdy nezastaví, aktualizuje sa podľa vývoja v spoločnosti, pričom posilňuje svoju odbornosť a rozvíja tvorivý potenciál. Každý deň má príležitosť v priamej interakcii so svojimi študentami zistiť, či cesta, po ktorej kráča, je tá správna. Ako to vie? Kto mu to povie? Čo myslíte?


Ako teda zistím, či cesta, po ktorej kráčam ako učiteľka, je správna? Kto mi to povedal? Odkiaľ som sa to naučila?

Ukotvila som sa v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka a zároveň počúvam svoje pocity, ktoré vychádzajú z môjho srdca, ktoré mi slúži ako kompas určujúci sever. Sever v tomto prípade je študent, žiak a jeho potreba naučiť sa to, čo mu viem ponúknuť ja.

Svoje talenty som nikdy neprestala rozvíjať. Začala som ako učiteľka angličtiny, prešla som k študentom v radoch súčasných a budúcich učiteľov a postupne som sa prepracovala k študentom v radoch súčasných manažérov a majiteľov organizácií. Okrem svojho pôsobenia v HARMONY pracujeme ako konzultantka pre SBA (Slovak Business Agency) a pomáham podnikateľom v rozvoji ich organizácií.


S HARMONY som si prešla každý jeden deň v plnom nasadení a odhodlaní ukázať ľuďom, že milujem angličtinu a viem ju naučiť každého, kto si ma zvolí za svoju lektorku/učiteľku. S radosťou a hrdosťou môžem prehlásiť, že na svojej ceste učiteľky angličtiny sa mi podarilo rozvinúť úžasný potenciál u každého študenta/žiaka, ktorého som mala to potešenie mať osobne v triede. Za roky života v HARMONY som však otvorila JEJ dvere množstvu ďalším talentovaným a výnimočným učiteľom, a tak sa nám spolu podarilo vytvoriť skvelý tím nadšencov, ktorí postavili pevné základy našej školy v rokoch 2000 – 2010. Potom prišla skúška a my sme sa pasovali s nástrahami trhu, biznisu a razili si svoju jedinečnú cestu zameranú na potreby žiaka/študenta v triede v projektových rokoch 2010 až po súčasnosť. Dnes vieme, že na to, aby sme naplno rozvinuli unikátny potenciál ľudí v HARMONY potrebujeme neustále prijímať výzvy doby, prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam na trhu práce a posilňovať našu odbornosť obsiahnutú v pedagogickom prístupe zameranom na potreby človeka.


Za našej projektovej cesty v rokoch 2010 - 2019 sa nám podarilo vybudovať unikátny systém riadenia školy a vytvoriť stratégiu rozvoja učiteľa v jeho priamom napojení na rozvoj samotnej školy. Dnes je známa ako Learn&Lead/ Uč sa a veď! a sieťujeme sa s inými školami po celej Európe, aby sme dokázali obstáť v skúškach, ktoré naša doba prináša.


Ako môžeme vyjadriť HARMONY dnes v kľúčových číslach?

  • 20 rokov existencie

  • 250 500 odučených hodín

  • 320 učiteľov a lektorov

  • 16 000 študentov

  • 23 EU projektov

  • 8 krajín zapojených do vývoja stratégie Learn&Lead

  • 1 stratégia rozvoja učiteľa a školy - Learn&Lead

To podstatné je oku neviditeľné“ je známa veta z knihy Malý princ od S.Exuperyho. I tak by sa dalo vystihnúť dielo HARMONY, ktoré je dnes známe množstvu ľudí nielen v Trnave a na Slovensku, ale vďaka našej proaktívnej projektovej činnosti i obyvateľom 8 krajín EÚ, priestoru, do ktorého naša krajina vstúpila v roku 2004 a v ktorom som našla priestor na sebarealizáciu. Myšlienka rozvoja učiteľa, ktorú v sebe kultivujem od samotného zrodu HARMONY je dnes jadrom rozvojovej stratégie Learn&Lead, ktorá ponúka školám nový pohľad na riadenie a rozvoj ľudí v ich organizáciách.


“Ako sa rodí nový život v pracovnom prostredí, ktoré dozrelo do štádia „pôrodu“? Ťažko. V bolestiach. Cez slzy. Rodí sa a nevie, že spôsobuje bolesť, pretože jeho jediným poslaním je PREŽIŤ. Prežiť vo viere, že ľudia, ktorých sa dotýka, pochopia, možno časom, čoho sami boli svedkami. Čomu pomohli sa narodiť. Rodí sa v nádeji na lepší zajtrajšok. Rodí sa preto, lebo nastal jeho čas.”

Takto som uviedla na trh moju druhú knihu s názvom I CHOOSE because it´s my life v roku 2016. Čo všetko som musela podstúpiť, aby sa naštartovaná línia SLOBODY v našej škole udržala? Čo všetko sa u nás muselo zmeniť, aby sme dokázali i naďalej ponúkať prostredie, v ktorom chcú učitelia rásť? Kto pri mne stál a zohral úlohu pri novom nastavení HARMONY?


Ak máte záujem dozvedieť sa odpovede na tieto ako aj iné otázky, prosím, prijmite moje osobné pozvanie na tri podujatia, ktoré sa uskutočnia v septembri 2020. Vyberte si! Plagát s pozvánkou.


- 10.september 2020, 17,00 – 19,00 hod

  • Počúvala som intuíciu, 9 princípov moderného človeka”, prezentácia mojej knihy 9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!, ktorá sa koná v priestoroch Knižnice J. Fándlyho v Trnave. Podujatie moderuje Pavol Tomašovič. Podujatie je v SLOVENČINE. Podujatie je v popise TU a je bezplatné. Ak máte záujem sa ho zúčastniť, prosím, prihláste sa priamo cez udalosť na FB, alebo sa nám nahláste na info@harmony.sk. Plagát s pozvánkou.

- 22.september 2020, 18,00 – 19,30 hod

- 26.september 2020, 18,00 – 22,00 hod

  • Oslava HARMONY v priestoroch školy na Hlavnej ulici č.27/A spojená s recepciou a programom pre účastníkov víkendového kurzu 9 princípov moderného človeka (25 -27. september 2020) a pozvaných hostí. Dozviete sa o tajomstvách Harmony ako aj tom, ako a s kým kráča ďalej. Podujatie je v AGNLIČTINE a SLOVENČINE a je treba si vopred zabezpečiť vstupenku, a to priamou účasťou na podujatí 9 princípov v cene 290 Eur/osoba, alebo môžete získať VIP vstupenku tým, že nám zašlete svoj príbeh s Harmony na info@harmony.sk najneskôr do piatku 18.septembra 2020.

V prípade možných otázok nás kontaktujte na mobilnom telefónnom čísle 0907 786 197 alebo emailom na info@harmony.sk.

V mene celého tímu HARMONY ACADEMY sa teším na stretnutie s vami!


S úctou,


Jana Chynoradská

95 views0 comments

Recent Posts

See All