• HARMONY ACADEMY

Prínos Learn&Lead očami Nicki Abadie

V marci 2020, v čase tesne pred zatvorením hraníc v súvislosti s pandémiou COVID-19, vycestovali dve zástupkyne Harmony Academy – Janka Chynoradská a Gabi Lojová v rámci projektu Happy School 2020 do partnerskej školy CNTC vo Francúzsku za účelom vyškolenia francúzskych učiteľov a manažérov v modeli Learn&Lead. Škola CNTC je náš dlhodobý projektový partner a je to zároveň prvá zahraničná jazyková škola, ktorá zavádza funkčný model riadenia Learn&Lead do svojej prevádzky cez vzdelávanie jej lektorov. To nadväzovalo na skutočnosť, že v lete 2019 získali certifikát Learn&Lead na základe úspešného absolvovania dvojtýždňového vzdelávacieho inovatívneho programu pre učiteľov a lektorov prví traja lektori z tejto školy. Financovanie mali zabezpečené cez projekt Erasmus+ - Learning and Leading Language School of the 21. century. Majiteľke školy – Nicki Abadie sme položili niekoľko otázok týkajúcich sa modelu funkčného riadenia vzdelávania Learn&Lead ako aj skúsenosti spojené s našim partnerstvom.

Why did you choose the Learn&Lead training for your staff?

We as a language training centre have had many years of working with Jana and her positive philosophy on life-long learning. We wanted to share her ideas, experience and enthusiasm with our staff members


How can this model help your school in its further development?

I believe that the humanistic approach to training is the way forward. Not only do the staff members need to feel valued as individuals, our clients and customers need to feel that they count and can be treated as unique with needs and objectives that are their own. The development for teachers must start from an understanding of where they are at the outset and the vision of where they want to go. Identifying this and offering a path to be able to arrive at a common objective is very important and something that the Learn & Lead model offers.

What do you consider to be the most powerful part of Learn&Lead?

The most important part of Learn and lead is just that! The opportunity to learn and then to lead! Self development for the betterment of all. An idea of on-going development with an aim to sharing with others.How can you see your future with Learn&Lead?

I would like to see our teaching team expand and with the new intake of teachers, I would like induction days to include an appreciation of the principles of life-long learning. An introduction to the philosophy of learn and learn, with the possibility of participation in teacher training.

How would you like to contribute to the Learn&Lead development?

I would be happy to support Jana in any way that I can!


Ďalšie vzdelávanie francúzskych učiteľov je naplánované na august 2020. Veľmi si vážime možnosť spolupracovať s inými kultúrami, národnosťami a osobnosťami z radov učiteľov, lektorov a manažérov jazykových škôl v Európe. Vnímame to ako jasný signál prijatia myšlienok, ktoré sa zrodili v Harmony v čase jej najväčšej krízy v roku 2010 a postupne sa rozvinuli do dnes známeho konceptu Learn&Lead. Na tejto ceste pokračujeme ďalej, rozširujeme sieť partnerov a iniciujeme ďalšie strategické projekty v programe Erasmus+.


24 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY