Registrácia na konferenciu Learn&Lead 2019 je spustená!

Po predchádzajúcich šiestich medzinárodných podujatiach realizovaných pod hlavičkou Learn&Lead, vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu Learn&Lead 2019 ktorá sa koná v dňoch 17. – 18. apríla 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline.


Konferencia Learn&Lead sa uskutočňuje v rámci projektu HAPPY SCHOOL 2020 a jej cieľom je vzbudiť u ľudí záujem pracovať na modeloch kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách, predstaviť odborné vzdelávacie programy Learn & Lead ako aj postupy pri ich tvorbe a zavádzaní a odprezentovať samotný projekt KA1/Erasmusplus – HAPPY SCHOOL 2020.


Všetci vieme, že slovenské školstvo potrebuje podporu. Patríme k iniciatíve, ktorá pomáha vylepšovať prostredie škôl a ponúka alternatívu vzdelávacieho systému a rozvoj ľudí v ňom.

Konferenciou Learn&Lead 2019 sa snažíme okrem iného prispieť k skvalitneniu jazykového vzdelávania a vzdelávania dospelých, k rozvoju povedomia o potrebe tvorby systémov celoživotného vzdelávania, k rozvoju spolupráce medzi školami a firmami, k zvyšovaniu zamestnateľnosti a uplatniteľnosti odborných jazykových lektorov či k šíreniu informácií o programe Erasmusplus pre malých a stredných podnikateľov. 


Odborným garantom tejto prestížnej udalosti je Fakulta manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Medzi ďalších partnerov podujatia patrí Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Slovenská podnikateľská agentúra a Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky. 


Našu víziu si vám dovoľujeme ponúknuť v tomto ilustračnom videu.


Konferencia Learn&Lead 2019 je určená pre všetkých fanúšikov a podporovateľov vzdelávania, zástupcov škôl a vzdelávacích inštitúcií akéhokoľvek typu a podnikateľom, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania na Slovensku.

V rámci bohatého programu sa môžete tešiť na odborníkov z rôznych oblastí vzdelávania z Veľkej Británie, Francúzska, Chorvátska, Česka i Slovenska.


Vyjadrenie Jany Chynoradskej, iniciátorky a vedúcej osobnosti Learn&Lead: „Osobne ma veľmi teší, že už o pár dní budem môcť zažiť ďalší prelom vo vývoji inovatívnej rozvojovej cesty osobnosti a organizácie dnes známej ako Learn&Lead. Po rokoch ťažkej výskumnej práce, presviedčaní a odriekaní sa nám podarilo dopracovať sa do momentu, kedy sa naša inovácia približuje k bodu zlomu a svojim obsahom a nábojom priťahuje pozornosť stále väčšieho publika. Tohtoročná konferencia Learn&Lead 2019 prináša pokoj a nádej pre tých, ktorí to s kvalitou nášho (nielen) jazykového vzdelávania myslia skutočne vážne. Learn&Lead je alternatíva, s ktorou treba už dnes rátať, pretože prináša odpovede na mnohé kľúčové otázky týkajúce sa kariérneho rastu učiteľov, ďalšieho odborného a profesijného vzdelávania vedúcich pracovníkov vo vzdelávaní, financovania, kvality a atraktívnosti jazykového vzdelávania v regióne Európy.


Organizačné pokyny:


Registrácia:                      4. februára – 31.marca 2019

Registračný poplatok:  1 účastník:  69€

2 účastníci: 99€

Miesto konferencie:      Žilina/Hotel Holiday Inn

Ubytovanie:                     1-lôžková izba: 79€

2-lôžková izba: 89€

V cene sú raňajky, wellness, parkovanie a wifi.


Kontaktné osoby:

Monika Miklánková, HARMONY ACADEMY, monika@harmony.sk

Daniel Bacík, PLUS Academia, daniel.bacik@plusacademia.sk

Marcel Rypák, IPA Slovakia, rypak@ipaslovakia.sk


Tešíme sa na vás!

8 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY