Takéto učenie deti jednoznačne baví!

Už od 18.marca sa u nás otvoria dvere pre detičky vo veku od 2 do 6 rokov. Ich výučba sa opiera o absolútnu novinku na slovenskom trhu – profesionálnu a overenú metódu Teddie Eddie, ktorá sa zrodila v Poľsku pred viac ako 10 rokmi. Jej odbornou garantkou pre realizáciu jazykových kurzov u na s v HARMONY je Andrea Kútna. V tejto súvislosti sme jej položili zopár otázok, cez ktoré vám túto metódu bližšie predstaví.


Čím ťa oslovilo Teddy Eddie?

Teddie Eddie je veľmi zaujímavá, hravá, kreatívna a novátorská metóda výučby angličtiny pre deti vo veku 2-7 rokov. Učenie sa s maskotom Teddiem Eddiem je pre deti predškolského veku jedno obrovské dobrodružstvo, ktoré nekončí a baví. Maskot Teddy Eddie je originálny a pre deti veľmi atraktívny, učia sa s ním, prežívajú s ním jeho pocity, jeho zanietenie do angličtiny. Aj vďaka tomuto „mackovi“ sa detičky chcú vracať do triedy.


Teddy Eddie využíva detský potenciál učiť sa na maximum štýlom, ktorý je pre nich vzrušujúci, reflektuje na ich potreby v každom veku a na jednotlivých jazykových úrovniach. Všetko toto sa odohráva v príjemnom, priateľskom prostredí, v ktorom sa deti cítia bezpečne, čo tiež veľmi výrazne podporuje proces učenia sa.

Aké hlavné výhody má táto metóda?

Od samého začiatku táto metóda učí nové slová nie izolovane, ale vo vetách. Detičky tak začnú v cudzom jazyku komunikovať omnoho skôr ako bežne a na druhej strane sa im odbúravajú jazykové bariéry do budúcna. Napreduje sa postupne od porozumenia jazyka, cez opakovanie až po jeho samostatné používanie. Kontakt s angličtinou je počas vyučovania prirodzený a nepretržitý, zatiaľ čo domáca práca a príprava je skôr dobrovoľná a orientovaná hlavne na veľmi zaujímavú a hravú aplikáciu Playground.


Čo ťa ako rodiča presvedčilo, že metóda Teddy Eddie je prínosná?

Úžasné na metóde Teddy Eddie je práve tá kombinácia humoru a učenia sa – dieťatko sa baví a ani si neuvedomuje, ako sa nenásilnou formou učí a posúva v angličtine. Na nudu nie je čas! Práve vďaka zábave má dieťa chuť chodiť na hodiny a pracovať s jazykom. Na stoličkách sa ale nesedí, aktivity sa neustále menia, dieťa ani nezbadá, ako rýchlo prešiel čas a koľko sa toho s kvalifikovaným lektorom naučilo. Pesničky, príbehy, pohybové aktivity, hádanky, a iné skvelé aktivity podporené množstvom krásnych, pestrofarebných pomôcok – to je náplň každého stretnutia.

Veľmi dôležitým aspektom metódy TEDDY EDDIE je KONTAKT LEKTORA S RODIČMI, ktorí môžu očakávať:

  • otvorené hodiny,

  • poskytnutie informácií o spracovávanom materiáli a návrhmi na opakovanie s dieťaťom doma,

  • pravidelné, ústne informácie pre rodičov o postupe skupiny alebo jednotlivých detí, poskytované po hodinách,

  • písomné správy o pokroku dieťaťa (každý blok štúdia).


Hodiny metódou Teddy Eddie sú z môjho pohľadu skvelou investíciou do efektívneho vzdelávania, ktoré ich jednoznačne baví.


Ukážková hodiny pre deti vo veku od 2 do 6 rokov sa uskutoční vo štvrtok 12.marca v čase od 16,00 do 16,15 hod. Prvé kurzy Teddy Eddie sa tak v HARMONY ACADEMY otvárajú už od 18.marca 2020.


Kurz pre 2-3 ročné detičky bude bývať vo štvrtky v čase od 16,00 do 16,35 hod. a jeho zvýhodnená cena je 115 Eur. Kurz pre 4 – 6 ročné deti bude 2 x do týždňa, a to v stredy a štvrtok v čase od 16,00 do 16,35 hod. a jeho zvýhodnená cena je 199 Eur. Obe zvýhodnené ceny platia pri registrácii na kurz najneskôr do 6.marca 2020.


V prípade vášho záujmu o túto bezplatnú ukážku, prosím, kontaktujte pani Andreu Kútnu na andrea.kutna@harmony.sk, alebo na telefóne 0918 589 166.


Tešíme sa na vás!

39 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY