Vzdelávanie moderných učiteľov a riaditeľov škôl.

Profesionálna orientácia Harmony Academy naplno prepukla počas implementácie medzinárodného projektu Prolant Cap (september 2015 – august 2017), kedy sa do odbornej prípravy učiteľov a lektorov cudzích jazykov v programe Learn&Lead zapojili zástupcovia jazykových škôl združených v Asociácii jazykových škôl SR, a to konkrétne Plus Academia, The Bridge, EMPIRE, EKU-inštitút a Your Choice.


Tento krok významnou mierou zjednotil kľúčových hráčov na trhu jazykového vzdelávania na Slovensku, a podčiarkol tak profesionálnu orientáciu Asociácie jazykových škôl SR v otázke odbornej prípravy, vedenia a starostlivosti o lektorov cudzích jazykov pracujúcich v jazykových školách v nej združených. Certifikácia Learn&Lead bola prijatá za nevyhnutnú kvalifikáciu lektorov cudzích jazykov v odborne orientovaných jazykových kurzov Learn & Lead potom, čo sa jej zúčastnilo celkovo 65 lektorov i manažérov v týchto troch odborných kurzoch:


Účastníci kurzov vo svojich prácach vyzdvihli obsahové zameranie najmä úvodného kurzu – Prístup zameraný na potreby jednotlivca. Andrea Kútna, lektorka a Vedúca pedagogického úseku HARMONY ACADEMY sa vo svojej záverečnej práci zamýšľala takto: „Have I created enough opportunities for my students to get to know each other and so a stressfree open environment where students are happy to share their ideas without worrying about making mistakes or being laughed at? Are they aware that mistakes are a natural part of the learning process?“

Je bezpochyby jasné, že komunikatívny prístup zameraný na potreby jednotlivca je hybnou silou dnešnej modernej pedagogiky. Každý učiteľ, ktorý sa zamýšľa nad spôsobom, ako čo najviac priblížiť svoj predmet študentom, nám dá určite za pravdu. Dnes je na trhu i učebnica „Učme cudzí jazyk efektívnejšie. Prístup zameraný na žiaka.“ z pera prof. Gabriely Lojovej, ktorá je jednou z odborných garantiek programu Learn & Lead. Učebnicu si dnes môžete zakúpiť na https://www.cu-istropolitana.eu/produkt/ucme-cudzi-jazyk-efektivnejsie-pristup-zamerany-ziak/ a jej cena je 7,70 Eur.

Čo ešte ale iné potrebujú dnešní učitelia a lektori v školách, aby sa im podarilo vytvoriť prostredie pre neustály rast a rozvoj seba samých, svojich študentov a v konečnom dôsledku svojej školy/ organizácie?

O komunikácii sa už nahovorilo tak veľa, a predsa sa zdá, že z nej tak málo vieme. Učitelia (nielen) cudzích jazykov dnes nezaobídu bez tzv. mäkkých zručností, ktoré im pomáhajú zvládnuť situácie v triede ako aj mimo nej. V druhom kurze „Základy komunikácie“ sa preto mohli naučiť komunikovať o problémoch, ktoré ich trápia v rámci tímov ale aj jednotlivo. Mali možnosť spoznať lepšie svojich kolegov, ako aj iných lektorov z iných škôl. Rozvinuli si svoje vedomosti o teoretické poznatky z oblasti spätnej väzby (PRISM Feedback, PIN/NIP feedback, six thinking hats) ako aj princípov tvorby tímu – dôvera, konflikt, záväzok, zodpovednosť, výsledky (RACI). Tretí kurz v rámci Learn&Lead certifikácie „Základy leadershipu“ bol zameraný na rozvoj vodcovských zručností lektorov a lídrov a manažérov či riaditeľov škôl. Financovanie certifikácie Learn&Lead bolo realizované tak samotnými účastníkmi alebo ich školami.


Certifikát Learn&Lead otvára v súčasnosti učiteľom, lektorom a manažérom bránu do odborného jazykového vzdelávania v originálnych programoch Learn&Lead, ktoré prinášajú pridanú hodnotu v otázke kvality, obsahu a prístupu k práci lektorov. Tie sú v ponuke v rámci Centra inovácií Learn&Lead zriadeného v HARMONY ACADEMY ako aj ďalších partnerských škôl v rámci EÚ. K dnešnému dňu sa v týchto troch kurzoch spolu vyškolilo ďalších 47 učiteľov, lektorov a manažérov (celkovo 112), ktorí pochádzajú tak zo Slovenska, Francúzska, Írska ako aj Veľkej Británie.

Dopyt po týchto originálnych odborne orientovaných jazykových kurzoch narastá spolu s odbornou prípravou lektorov, ktorí v tejto ceste nachádzajú svoju seba-realizáciu.

Aj toto leto sú v ponuke všetky tri kurzy programu Learn&Lead, na ktoré sa môžu prihlásiť aj slovenskí učitelia, lektori a ich manažéri. Špeciálny zápis prebieha do 31.júla 2020 s možnosťou získania jedného voľného miesta pri registrácii.
Registrácia práve prebieha, tak si svoje miesto rezervujte už DNES!

Záverom si dovolím použiť myšlienku Viktora Huga, ktorý raz povedal, že nie je nič silnejšie ako myšlienka, ktorej dozrel čas. Zarezonovala vo mne počas môjho ďalšieho vzdelávania v Podnikateľskej univerzite v Spišskej Novej Vsi v utorok 7.11.2017. Keď k vám prichádza pravda, cítite to. Viete, že dozrel čas myšlienky, ktorá sa vo vás narodila, a vtedy môžete nechať veciam voľný priebeh. Myšlienka Learn&Lead má svoje jasné kontúry, obsah, fanúšikov a cieľ. Dnes ponúkame miesto každému, kto ju chce ďalej rozvíjať a učiť sa s ňou.

Veľa šťastia a radosti na ceste, priatelia!

Vaša Jana Chynoradská

74 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY