20170608-DSC_4705

PREDZÁPIS do šk. roka 2017/18 je tu!

Už v stredu 22. júna 2017 otvárame prednostný zápis do našich kurzov v novom školskom roku 2017/18. Zapíšte sa na jazykový kurz do jednej z najprogresívnejších jazykových škôl na Slovensku a využite cenové zvýhodnenia pre seba a svojich rodinných príslušníkov!

Táto špeciálna ponuka platí do 31. júla 2017. Zľavy sa v rámci prednostného zápisu týkajú všetkých skupinových jazykových kurzov pre deti, juniorov a dospelých.

Navyše, programová ponuka HARMONY ACADEMY je pre školský rok 2017/18 obohatená o rozvojové jazykové kurzy Learn&Lead pre špecifické skupiny dospelých, čím prinášame väčšiu dynamiku a špecializáciu v jazykovom vzdelávaní pre ľudí, ktorí chcú ďalej rásť a rozvíjať sa spolu s angličtinou.

Prehľad zliav:

  1. 1.     Registrácia štúdia na celý školský rok (september 2017– jún 2018)
    1. Platba naraz

                                                    i.     15% zľava z ceny kurzovného spolu

                                                  ii.     25% zľava na učebný materiál

                                                iii.     5% osobná zľava pre rodinného príslušníka

               2. Platba na max 4 splátky

                                                    i.     10% zľava z každej splátky ceny kurzovného

                                                  ii.     15% zľava na učebný materiál

                                                iii.     5% osobná zľava pre rodinného príslušníka

  1. 2.     Registrácia na vybrané kurzy/kurz
  • 7% zľava z každého kurzu
  • 15% zľava na učebný material
  • 5% osobná zľava pre rodinného príslušníka

Ceny pre rodinných príslušníkov sa spočítavajú. Ponuka kurzov pre verejnosť je od septembra 2017 ponúknutá v dvoch základných smeroch: jazykové kurzy Harmony a rozvojové jazykové kurzy Learn&Lead. Pre tento účel sme zriadili novú webovú stránku centra inovácií Learn&Lead, ktorá ponúka informácie o programovej ponuke, lektoroch, vzniku centra ako aj prehľad vzdelávacích projektov, ktoré predchádzali vzniku týchto inovatívnych jazykových kurzov. Learn&Lead programy sú v ponuke v angličtine, nakoľko vstupná jazyková úroveň týchto kurzov je B1 – pokročilý.

KOMPLETNÁ ponuka kurzov:

Jazykové kurzy Harmony

Pre deti vo veku od 6 do 12 rokov

Pre juniorov vo veku od 13 do 17 rokov

Pre dospelých

Rozvojové jazykové kurzy Learn&Lead pre dospelých

Family living  

Shaping our lives  

Rozvojové jazykové kurzy Learn&Lead pre manažérov a lídrov

Essentials of pedagogical leadership  

Essentials of communication  

Rozvojové jazykové kurzy Learn&Lead pre učiteľov a lektorov

Learner-centred approach

Empowerment through CLIL

Learn&Lead methodology PART 1

Využite túto možnosť a zaregistrujte si svoj kurz v tomto cenovo zvýhodnenom období. Táto akcia platí do 31. júla 2017.

Registrovať sa môžete online cez našu webovú stránku alebo osobne na Kapitulskej č.26 v Trnave v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 10,00 do 17,00 hod. Viac informácií vám radi poskytneme na našich kontaktných telefónnych číslach 033 551 66 44 a 0907 786 197, e-mailom na info@harmony.sk.

Tešíme sa na vás!