Maturita/FCE

Prípravný kurz na maturitu z angličtiny na úrovni B2 je zameraný na konverzačné témy predpísané pre ústnu časť internej maturitnej skúšky. Zároveň poskytne účastníkom kurzu priestor pre aktívne precvičenie typov úloh a zadaní vyskytujúcich sa na externej časti maturitnej skúšky.

CAE

Prípravný kurz CAE (Certificate in Advanced English) je určený pre študentov, ktorí sa štúdiu angličtiny venovali najmenej 7 rokov. Táto skúška je vhodná najmä pre študentov, ktorí zamýšľajú pokračovať v štúdiu na strednej alebo vysokej škole vo Veľkej Británii. Certifikát CAE preukazuje jazykové zručnosti držiteľa na úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka.

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY