P1060215

1st Learn & Lead konferencia sa uskutočnila vo Francúzsku.

1st Learn & Lead konferencia sa uskutočnila dňa 23.júna v meste PAU vo Francúzsku pri príležitosti slávnostného otvorenia predaja inovatívneho medzinárodného vzdelávacieho programu „Parent as a Leader“. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia škôl CNTC z Pau, HARMONY ACADEMY z Trnavy a Republikového centra vzdelávania z Havlíčkovho Brodu ako aj prizvaní domáci hostia z radov lektorov, psychológov, sociálnych pracovníkov a rodičov.

Bola to vynikajúca príležitosť predstaviť program, na vývoji ktorého sme pracovali v medzinárodnom tíme pozostávajúceho z Francúzska, Českej republiky a Slovenska v rámci programu GRUNDTVIG – učiace sa partnerstvá financovaného národnými agentúrami všetkých troch krajín. Na Slovensku je touto agentúrou Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvojový koncept Learn & Lead, ktorý tvoril jadro celého projektu, bol po druhý krát presvedčujúcim argumentom pri posudzovaní projektovej prihlášky.„ hovorí iniciátorka programu Jana Chynoradská.

A čo bolo pred tým?

Konferencia nadväzovala na pôvodné tri Stredoeurópske workshopy pre učiacich sa učiteľov angličtiny, ktoré Harmony v rokoch 2009, 2010 a 2012 realizovala v domácom prostredí v Trnave. Pre bližšie informácie o týchto podujatiach prikladáme linky na ich archív:

·         1st Central European Workshop

·         2nd Central European Workshop

·         3rd Central European Workshop  

V roku 2007 sme s tímom našich lektorov v Harmony začali písať novodobú históriu našej školy. Po rokoch intenzívnej práce s lektormi v Harmony za odbornej pomoci a podpory Doc. Gabriely Lojovej, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, školení a študijných pobytov v škole Pilgrims v Anglicku ako aj intenzívnej projektovej a poradenskej činnosti od Harmony tímu na čele s Mgr. Andreou Rebrovou sme sa rozhodli deliť sa o naše nadobudnuté skúsenosti s učiteľmi a lektormi z iných škôl a inštitúcií doma i v zahraničí. Dnes viem, že tento krok bol tým správnym krokom vpred. I napriek ústraniam, či možno práve vďaka nim, môžem dnes s istotou povedať, že túžba lektora jazykového vzdelávania rásť a rozvíjať sa vyvíja ten správny tlak na vedenie škôl, aby hľadali možnosti ich ďalšieho uplatnenia sa a otvorili tak dvere do nového sveta vzdelávania. Svet, ktorý otvárame spolu s tímami na Slovensku, Francúzsku, Anglicku či Českej republike je svet zvaný Learn & Lead, v ktorom prinášame zvýšenú kvalitu a pridanú hodnotu jazykového vzdelávania.“ vysvetľuje Jana Chynoradská.

Otázka vodcovstva, alebo „leadershipu“, tak nezostáva mimo radov pozornosti ani v jazykovom vzdelávaní. V rámci rozvojového konceptu Learn & Lead je tak kľúčové slovo „leader“ chápané ako „vzor“, a preniká tak postupne do jadra vzdelávacích programov pre dospelých v Harmony.

„ Byť vzorom je záväzok, ktorý si dáva človek sám. Ak sa pre to rozhodne, má pred sebou dlhú cestu odriekania, hľadania, nastavovania, vylepšovania … jednoducho cestu svojho celoživotného rozvoja.  Nezáleží pri tom či ste murár, učiteľ alebo manažér. Vzorom môže byť každý, kto sa pre tento záväzok so sebou samým rozhodne a nachádza v tom radosť a zmysel svojho života. Prajem si, aby bolo takých dospelých medzi nami stále viac, pretože potom máme nádej na lepší zajtrajšok„ dodáva Jana Chynoradská.

Program „Parent as a Leader“ je v programovej ponuke Harmony 2015/16 rozdelený do troch vzdelávacích kurzov. Úvodný kurz pod názvom „Knowing me, knowing my child“ prináša rodičom podnetné diskusie na tému individuálnych charakteristík detí a dospelých, druhý kurz pod názovm „Shaping our lives“ pozýva rodičov zamyslieť sa nad víziou vlastnej rodiny, hodnotami, ktoré ju tvoria a potrebou rozvoja medziľudskej komunikácie v rodine a posledný kurz v názve „Family living“ má za cieľ ponúknuť rodičom podnetné sedenia na tému riadenia chodu domácnosti a osvetu o zdravom životnom štýle. Každý z kurzov je v rozsahu 16 hodín a jeho úvodná cena na rok 2015 je 140 Euro.

Zápis na tieto kurzy sa spúšťa na podujatí „Family forum“, ktoré sa uskutoční v synagóge na Haulíkovej ulici v Trnave dňa 25.septembra (piatok) od 17,00 do 19,00 hod. Účasť na tomto podujatí je potrebné si zarezervovať na cez formulár na našej webovej stránke, nakoľko počet miest je limitovaný. Na tomto podujatí sa záujemcovia o bližšie informácie dozvedia z úst tvorcov ako aj prvých lektoriek kurzov, Gabriely LojovejJany Chynoradskej všetky potrebné podrobnosti o realizácii, obsahu ako aj metódach výučby.

Tešíme sa na všetkých súčasných či budúcich rodičov, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať v angličtine a hľadajú podnetné stretnutia na horúce témy, ktoré dnes trápia rodičov v Európe.“ uzatvára Gabriela Lojová.