Rozprávaj s istotou!

Nechajte sa otestovať a v rozhovore s našim konzultantom pochopte, čo a ako máte urobiť preto, aby ste sa stali efektívnym užívateľom cudzieho jazyka. 

 

Navyše máte možnosť nechať si zistiť, aké typy inteligencie sú vám vlastné a ako vám táto vedomosť pomôže v rozvoji vášho učenia sa. Obe analýzy sú spracované do certifikátu, ktorým sa môžete preukázať v škole alebo v zamestnaní. Sú vhodné pre dospelých a deti od 12 rokov.  

Viac o dôvodoch vzniku tejto služby ako aj tom, prečo by ste si ju mali zvoliť sa dočítate v nasledujúcom článku TU. 

ANALÝZA jazykovej úrovne

Cena spolu:

V súlade s Európskym referenčným rámcom pre učenie sa cudzích jazykov vám otestujeme vašu aktuálnu jazykovú úroveň písomnou a ústnou formou, zanalyzujeme vaše súčasné potreby v učení sa cudzieho jazyka a odporučíme vám, ako sa vo výučbe úspešne posunúť ďalej. 

19€

ANALÝZA preferencií v učení

V príjemnom rozhovore s našim konzultantom vám pomôžeme zistiť to, aké typy inteligencie sú vám vlastné a ako vám táto vedomosť môže pomôcť zefektívniť vaše štúdium. Vychádzame z teórie o viacnásobných inteligenciách podľa Howarda Gardnera, ktorý túto teóriu rozpracoval v 20-tom storočí.

Cena spolu:

19€

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY