IMG_1157_suf

Šanca pre začiatočníkov

Nový rok prináša so sebou nové začiatky, v HARMONY ACADEMY ponúkame tiež možnosť nového začiatku. S našim kurzom pre začiatočníkov Začínam získate všetko potrebné pre úspešný vstup do anglického jazyka. Nech je Vaša motivácia k učeniu sa jazyka akákoľvek, dokážeme výučbu adaptovať Vaším potrebám a želaniam. Pri učení využívame prístup zameraný na potreby jednotlivca. Lektor pri tomto prístupe rešpektuje individuálne osobnosti svojich študentov a nastavuje im výučbu tak, aby zodpovedala ich špecifickým potrebám. Študenti sa tak naučia využívať jazyk v zmysluplných a relevantných situáciách.

Kurz Začínam je pre úplných začiatočníkov. Počas neho sa  naučíte viesť jednoduché dialógy, písať jednoduché vety a vyplniť základné formuláre ako napríklad registračný formulár v hoteli. S pomocou našich špeciálne vyškolených lektorov odstraňujeme strach z komunikácie a posilňujeme sebavedomie. Kurz je celoročný a v objeme 144 hodín. Rozdeľuje sa do 4 blokov po 36 hodín.

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 033 551 66 44 alebo 0907 786 197. Elektronicky na emailových adresách marketing@harmony.sk alebo info@harmony.sk. Osobne na adrese Kapitulská 26, Trnava sme k dispozícií pondelok – piatok od 10:00 – 17:00.

Začnite s nami už dnes!

Vaša Harmony