Harmony pre firmy a Organizacie

Napájame ľudí na ciele organizácie.

Učíme vašich ľudí komunikovať (nielen) v cudzom jazkyku. Naše workshopy zlepšuju vzťahy na pracovisku, zvyšujú motiváciu a produktivitu a pomáhuju zaviesť systém celoživotného vzdelávania.

Individuálny prístup zameraný na potreby organizácií

Komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta tvorí jadro našej lektorskej práce. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

Odborný dohľad a riadenie kvality vo vzdelávaní

Služby poskytované spoločnosťou HARMONY ACADEMY majú najvyšší stupeň kvality a flexibility v prístupe celého tímu odborníkov. Každý kurz má okrem prideleného lektora aj svojho odborného lídra a kreatívneho manažéra. Koordinácia a súčinnosť služieb nášho tímu odborníkov prispieva k hladkému chodu prevádzky jazykového, odborného a rozvojového vzdelávania v spoločnostiach.

Michal Čičmanec
Výkonný riaditeľ, Švec Group
S Harmony spolupracujem už niekoľko rokov. Začalo sa to skupinovými kurzami angličtiny, neskôr individuálny kurz coachingu v angličtine až po one to one kurzy s native speakrom. Myslim si, že inovatívny prístup a energia Jany Chynoradskej k rozvoju vzdelávania lektorov sa pretavili do kvality služieb, ktoré Harmony ponúka. Do budúcna želám Harmony veľa spokojných zákazníkov.
Miroslava Branická
Online teacher
Jazyková škola Harmony vždy bola a je, naša jasná voľba. Chodila do nej naša staršia dcéra a keď sme potrebovali podporiť angličtinu u našej mladšej Tamarky, tak sme opäť oslovili pani Chynoradskú. Keďže Tamarku poznala z online kurzu, vedela nám ušiť ponuku na mieru. Zoznámili sme sa s lektorkou Andrejkou Kačovou počas online besedy, kde viacerí rodičia rozprávali o skúsenostiach spojených s individuálnymi hodinami svojich detí a ako im pomohli v získaní sebavedomia. Andrejka Kačová je lektorka, ktorá je energická a vie deti zaujať. Ku každému z nich pristupuje individuálne, pomôže s pochopením gramatiky a každá hodina je niečím výnimočná. Tamarka ich vôbec nevníma ako zlo či nutnosť, práveže sa z nich veľmi teší. S každým úspechom z angličtiny dosiahnutý v škole, sa Andrejke pochváli. Vďaka individuálnym lekciám sa Tamarka rozrozprávala, začala si viac veriť a dostavili sa aj viditeľné výsledky v škole.

Harmony nie je IBA Jazyková škola

Výhody pre firmy a organizácie

Učíme viac než cudzí jazyk

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Obsah zemeraný na aktuálne potreby

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Inovatívna metodika Learn & Lead

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Zvyšovanie motivácie a produtkivity

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Široka škála aktuálnych tém

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Inšpirácia a výmena názorov

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Progresívne učebné postupy

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Online a offline

Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.

Spoznajte Harmony Academy

Objednajte si nezávezú konzultáciu a spoznajte Harmony riešenia pre firmy a organizácie.

Book free consultation

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.