Harmony pre firmy a OrganizÁcie

Napájame ľudí na ciele organizácie.

Budujeme sebavedomie vašich ľudí v komunikácii (nielen) v cudzom jazyku. Naše riešenia zlepšujú vzťahy na pracovisku, zvyšujú motiváciu a výkonnosť tímov a pomáhajú zavádzať systém celoživotného vzdelávania naprieč organizáciou.

Harmony je etablovanÁ a moderná Jazyková škola

Výhody pre firmy a organizácie

Učíme viac než cudzí jazyk

Obsah zameraný na aktuálne potreby

Inovatívna metodika Learn & Lead

Zvyšovanie motivácie a produktivity

Široká škála aktuálnych tém

Inšpirácia a výmena názorov

Progresívne učebné postupy

Online a offline

Inovácia Learn & Lead

Harmony Sa Angažuje V Európskych projektoch pre zvyšovanie Kvality vzdelávania

Tradičný prístup vo vzdelávaní a riadení

Centrálnym bodom tradičného vzdelávania a riadenia je dominantná úloha učiteľa a manažéra. Oni sú tí, ktorí vedia a rozhodujú takmer o všetkom, čo sa v ich tímoch deje. Dnes je tento prístup prekážkou v napredovaní tímov dosahovať náročné ciele a prekonávať výzvy, ktorým čelia. Je najvyšší čas na zmenu.

Moderný prístup vo vzdelávaní a riadení

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. Ten istý prístup aplikujeme na úrovni triedy, tímu a celej organizácie. Vďaka nemu dosahujeme výnimočné výsledky a inšpirujeme tak ľudí k trvalému rastu a rozvoju.

Individuálny prístup zameraný na potreby organizácií

Komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta tvorí jadro našej lektorskej práce. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

Odborný dohľad a riadenie kvality vo vzdelávaní

Služby poskytované spoločnosťou HARMONY ACADEMY majú najvyšší stupeň kvality a flexibility v prístupe celého tímu odborníkov. Každý kurz má okrem prideleného lektora aj svojho odborného lídra a kreatívneho manažéra. Koordinácia a súčinnosť služieb nášho tímu odborníkov prispieva k hladkému chodu prevádzky jazykového, odborného a rozvojového vzdelávania v spoločnostiach.

Ebook

Moderné riešenia pre moderných ľudí.

Vyskúšajte naše riešenia pre rozvoj osobnosti a vzdelávacích inštitúcií. Ponúkame efektívne riešenia, ktoré prispôsobíme potrebám vašej organizácie.

Ukážky z našich firemných kurzov

Michal Čičmanec
Výkonný riaditeľ, Švec Group
S Harmony spolupracujem už niekoľko rokov. Začalo sa to skupinovými kurzami angličtiny, neskôr individuálny kurz coachingu v angličtine až po one to one kurzy s native speakrom. Myslim si, že inovatívny prístup a energia Jany Chynoradskej k rozvoju vzdelávania lektorov sa pretavili do kvality služieb, ktoré Harmony ponúka. Do budúcna želám Harmony veľa spokojných zákazníkov.
Marian Hodulik
Vedúci predsériovej logistiky Volkswagen Sachsen Zwickau, Nemecko
Koncept Learn&Lead považujem za kvalitne spracovanie osobného poznania a skúsenosti autorky do zaujímavej formy pre zdieľanie 9 princípov osobného rozvoja, za účelom ďalšieho aplikovania v tíme a efektívnej podpory jeho členov. Je zaujímavé sledovať pozitívny posun členov tímu pri aplikovaní konceptu v praxi s dlhodobým efektom zvýšenia efektivity tímovej prace. ‍ Nekonečná energia a absolútna profesionalita Jany Chynoradskej ešte umocnili získanú skúsenosť a aplikácia naučeného pomohli ďalšiemu napredovaniu môjho multikultúrneho tímu v rámci nábehových projektov elektromobilov značky VW vo VWS Zwickau.

Moderné riešenia pre moderné firmy.

Vyskúšajte naše riešenia pre rozvoj firiem a organizácií. Ponúkame efektívne riešenia, ktoré prispôsobíme potrebám vašej organizácie.

Harmony nie je IBA Jazyková škola

Rastieme spolu s našimi zákazníkmi

Spolupráca, ktorá teší.

S jazykovou školou Harmony spolupracuje PSA GROUPE Slovakia už od roku 2005. To samozrejme prispelo k tomu, že náš závod a našich zamestnancov dobre poznajú. Lektori ovládajú naše očakávania a ciele. Vedia, čo potrebujeme, orientujú sa v automobilovej slovnej zásobe, ako aj vo výrazoch špecifických pre pracovné prostredie účastníkov kurzov. Pokrok v spolupráci je za tie roky evidentný,  či už z organizačnej stránky alebo v kvalite samotných jazykových kurzoch.

Zabezpečujú pre nás skupinové aj individuálne jazykové kurzy vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku. Kurzy na vyššej jazykovej úrovni sú oživené workshopmi, ktoré prinášajú účastníkom novú skúsenosť s jazykom a pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, ktoré môžu naši zamestnanci aktívne využiť pri pracovnej komunikácii a stretnutiach.

Andrej Lukačovič, manažér vzdelávania, Oddelenie vzdelávania

Stellantis/PSA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, Slovensko

Práca tímu Harmony posúva rozvoj našich zamestnancov vpred.

Lektori Harmony, s ktorými je vždy príjemná spolupráca, sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú v rámci interného systému Learn & Lead, čo je pre nás známka záujmu a kvality.  Sám za seba hovorí už len fakt, že úspešne spolupracujeme od roku 2005. Veríme, že budeme takto  pokračovať aj naďalej.

​​Andrej Lukačovič, manažér vzdelávania, Oddelenie vzdelávania

Stellantis/PSA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, Slovensko

Spoznajte Harmony Academy

Objednajte si nezáväznú konzultáciu a spoznajte Harmony riešenia pre firmy a organizácie.

Objednať konzultáciu

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.