Harmony pre Školy

Prinášame radosť späť do škôl.

Naše programy zlepšujú vzťahy na pracovisku, zvyšujú motiváciu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl, vytvárajú vysoko kvalitné tímy odborníkov a zavádzajú systém celoživotného vzdelávania naprieč celou školou, ktorý prispieva k premene tradičnej školy na modernú.

Harmony je etablovanÁ a moderná Jazyková škola

Výhody pre školy

Profesionálny a systematický rozvoj

Vieme, že kontinuálny profesijný rozvoj ľudí na školách stojí v jadre premeny školy.

Obsah zameraný na aktuálne potreby

Všetky naše programy do plnej miery odrážajú aktuálne potreby účastníkov vzdelávania.

Inovatívna metodika Learn & Lead

Rozvojový koncept "Uč sa a veď!" inšpiruje účastníkov našich kurzov k proaktívnemu prístupu.

Zvyšovanie motivácie a produtkivity

Zvyšujeme kvalitu a motiváciu vo vzdelávaní za účelom zatraktívnenia prostredia.

Široka škála aktuálnych tém

Naša ponuka je pestrá a prináša najnovšie poznatky vo vzdelávaní z domova i zo zahraničia.

Inšpirácia a výmena názorov

Učíme sa spolu. Tešíme sa na výmenu názorov a tvorbu originálnych riešení pre vás.

Progresívne učebné postupy

Pomáhame vám v dosahovaní náročných cieľov. Stojíme pri vás a podporujeme vás.

Online a offline

Naše služby vám poskytujeme prezenčne alebo online. Vyberte si, čo vám viac vyhovuje.

Individuálny prístup zameraný na potreby človeka

Komunikatívny prístup zameraný na potreby človeka tvorí jadro našej pedagogickej práce. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

Rozvojová stratégia Uč sa a veď!

Rozvojová stratégia Uč sa a veď! sa kontinuálne vytvára od roku 2010, kedy sme uspeli s našim prvým učiacim sa partnerstvom v programe Erasmus+. Záleží nám na tom, aby sme pomohli tímom na školách rozvíjať sa a rásť pre potreby súčasnej spoločnosti. Budujeme partnerstvá, predkladáme nové projektové zámery a učíme sa spolu.

Ebook

Moderné riešenia pre moderných ľudí.

Vyskúšajte naše riešenia pre rozvoj osobnosti a vzdelávacích inštitúcií. Ponúkame efektívne riešenia, ktoré prispôsobíme potrebám vašej organizácie.

Inovácia Learn & Lead

Harmony Sa Angažuje V Európskych projektoch pre zvyšovanie Kvality vzdelávania

Tradičný prístup vo vzdelávaní a riadení

Centrálnym bodom tradičného vzdelávania a riadenia je dominantná úloha učiteľa a manažéra. Oni sú tí, ktorí vedia a rozhodujú takmer o všetkom, čo sa v ich tímoch deje. Dnes je tento prístup prekážkou v napredovaní tímov dosahovať náročné ciele a prekonávať výzvy, ktorým čelia. Je najvyšší čas na zmenu.

Moderný prístup vo vzdelávaní a riadení

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. Ten istý prístup aplikujeme na úrovni triedy, tímu a celej organizácie. Vďaka nemu dosahujeme výnimočné výsledky a inšpirujeme tak ľudí k trvalému rastu a rozvoju.

Michal Čičmanec
Výkonný riaditeľ, Švec Group
S Harmony spolupracujem už niekoľko rokov. Začalo sa to skupinovými kurzami angličtiny, neskôr individuálny kurz coachingu v angličtine až po one to one kurzy s native speakrom. Myslim si, že inovatívny prístup a energia Jany Chynoradskej k rozvoju vzdelávania lektorov sa pretavili do kvality služieb, ktoré Harmony ponúka. Do budúcna želám Harmony veľa spokojných zákazníkov.
Marian Hodulik
Vedúci predsériovej logistiky Volkswagen Sachsen Zwickau, Nemecko
Koncept Learn&Lead považujem za kvalitne spracovanie osobného poznania a skúsenosti autorky do zaujímavej formy pre zdieľanie 9 princípov osobného rozvoja, za účelom ďalšieho aplikovania v tíme a efektívnej podpory jeho členov. Je zaujímavé sledovať pozitívny posun členov tímu pri aplikovaní konceptu v praxi s dlhodobým efektom zvýšenia efektivity tímovej prace. ‍ Nekonečná energia a absolútna profesionalita Jany Chynoradskej ešte umocnili získanú skúsenosť a aplikácia naučeného pomohli ďalšiemu napredovaniu môjho multikultúrneho tímu v rámci nábehových projektov elektromobilov značky VW vo VWS Zwickau.

Moderné riešenia pre moderné školy.

Vyskúšajte naše riešenia pre rozvoj škôl a vzdelávacích inštitúcií. Ponúkame efektívne riešenia, ktoré prispôsobíme potrebám vašej organizácie.

Spoznajte Harmony Academy

Objednajte si nezáväznú konzultáciu a spoznajte Harmony riešenia pre školy a vzdelávacie inštitúcie.

Objednať konzultáciu

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.