HARMONY ACADEMY, s.r.o.

 

Halenárska 7, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY

Efektívne učenie sa cudzích jazykov

Kurzy v tejto ponuke sú zamerané na špecifické oblasti učenia sa cudzích jazykov: anglického, nemeckého či francúzskeho jazyka.  Ich cieľom je priblížiť študentom efektívne spôsoby učenia sa novej slovnej zásoby, výslovnosti, gramatiky či rozvoja písaného prejavu v cudzom jazyku. 

Kurzy pre automobilový priemysel

Kurzy pre oblasť automobilového priemyslu boli vytvorené v spolupráci s odbornými konzultantmi spoločnosti PSA GROUPE. Témy kurzov odrážajú aktuálne vzdelávacie potreby zamestnancov v tomto priemyselnom odvetví a sú nasledovné:  Language & Leadership, Automotive Today, The Technical World, Woking in Automotive, Industry 4.0.

Rozvoj mäkkých zručností

Séria kurzov v tomto type vzdelávania ponúka rôzne špecializované témy a obsahy, ktoré vychádzajú z aktuálnej analýzy potrieb dospelého človeka našej doby. Sú zamerané na rozvoj mäkkých zručností, ktoré sú pre úspech v niektorých profesiách zásadné.