psa1

Spokojnosť klientov je pre nás prioritou

Súčasťou služieb HARMONY ACADEMY je aj poskytovanie jazykového vzdelávania firmám a organizáciám. Od roku 2005 k ním patrí aj PCA Slovakia s. r. o., najväčší zamestnávateľ v trnavskom regióne pôsobiaci v automobilovom priemysle. Ako jeden z benefitov poskytuje svojím zamestnancom možnosť vzdelávať sa v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa odborných jazykových workshopov. Kurzy ako aj workshopy plne zodpovedajú potrebám jednotlivých účastníkov a sú prispôsobené ich časovému harmonogramu.

Keďže nám veľmi záleží na spokojnosti našich zákazníkov, neustále zlepšujeme naše služby na základe ich spätnej väzby, čo prispieva k rozvíjajúcim sa vzťahom a rastúcej kvalite jazykového vzdelávania. S radosťou by sme Vám chceli predstaviť vyjadrenie spokojnosti priamo z oddelenia vzdelávania PCA Slovakia: 

„S jazykovou školou Harmony spolupracuje PSA GROUPE Slovakia už od roku 2005. To samozrejme prispelo k tomu, že náš závod a našich zamestnancov dobre poznajú. Lektori ovládajú naše očakávania a ciele. Vedia, čo potrebujeme, orientujú sa v automobilovej slovnej zásobe, ako aj vo výrazoch špecifických pre pracovné prostredie účastníkov kurzov. Pokrok v spolupráci je za tie roky evidentný,  či už z organizačnej stránky alebo v kvalite samotných jazykových kurzoch.

Zabezpečujú pre nás skupinové aj individuálne jazykové kurzy vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku. Kurzy na vyššej jazykovej úrovni sú oživené workshopmi, ktoré prinášajú účastníkom novú skúsenosť s jazykom a pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, ktoré môžu naši zamestnanci aktívne využiť pri pracovnej komunikácii a stretnutiach.

Okrem kurzov samotných, sú nám nápomocní pri testovaní na určenie úrovne účastníkov, zostavujú kurzy a rozvrhy, poskytujú nám podporu v podobe výstupov pri sledovaní počtu realizovaných hodín, počtu absencií, sledujú spätnú väzbu z hodnotení po ukončení kurzu a pod…

V súčasnej dobe s Harmony spolupracujeme na projekte PROLANTCAP, v ktorom sa podarilo vytvoriť partnerstvo pre tvorbu odborných jazykových programov špecifických pre naše priemyselné odvetvie – „English in automotive“ –  jazyk na mieru.

Lektori Harmony, s ktorými je vždy príjemná spolupráca, sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú v rámci interného systému Learn&Lead, čo je pre nás známka záujmu a kvality.  Sám za seba hovorí už len fakt, že úspešne spolupracujeme viac ako 11 rokov. Veríme, že budeme takto  pokračovať aj naďalej.“

Andrej Lukačovič, Manažér vzdelávania a Andrea Straková, Referent vzdelávania, Oddelenie vzdelávania

PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, 14.február 2017