skoda logo

,,Spolu zvládneme viac“

Pod našim mentoringom sme vďaka kvalitnej výučbe a efektívnym učebným postupom  zvládli už niekoľko úspešných projektov. Vďaka dôslednej práci lektorov nasadených do rôznych spoločností sa HARMONY ACADEMY  neustále rozširuje a rastie. Záujemcov o naše kurzy nielen učíme, ale ich pod našim odborným dohľadom starostlivo vedieme. Keďže nám záleží na názoroch našich klientov,  zaujímali sme sa o spokojnosť zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s..

,,Služby Harmony využívame od roku 2009. Medzi nami využívané služby patrí tlmočenie, preklady, osobné konzultácie a jazykové kurzy. Naša spoločnosť je nadmieru spokojná s poskytovanými službami. Ich preklady a tlmočenie sú na vysokej profesionálnej úrovni. Taktiež by sme chceli vyzdvihnúť  flexibilitu a rýchlosť spracovania nami požadovaných služieb. Zároveň naši zamestnanci ako benefit využívajú aj ponuku jazykových kurzov, a to individuálnu výuku anglického a ruského jazyka.

Zamestnanci sú veľmi spokojní s kvalitou a prispôsobivosťou lektorov. Vždy na začiatku školského roka sa spolu snažia nájsť najvhodnejší termín výuky. Lektori sledujú a zaznamenávajú pokroky ale i slabšie stránky v jazyku a orientujú sa na ich zdokonalenie. Nakoľko práca niektorých zamestnancov je niekedy časovo náročná, oceňujeme flexibilitu a možnosti nahrádzania neodučených hodín počas letných prázdnin. Spolupracujeme už niečo vyše 8 rokov a plánujeme v našej spolupráci pokračovať i naďalej.“

Ing. Ľuboš Lazový, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,

ŠKODA SLOVAKIA, a. s., Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, 1.marec 2017