Alžbeta Chynoradská

Lektorka a admin podpora
Alžbeta Chynoradská je študentkou magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v odbore "Personálne riadenie a andragogika". Počas svojho štúdia sa aktívne zapája do vzdelávacích a rozvojových aktivít doma a v zahraničí. Patrí k niekoľkým úspešným absolventom kurzu "Tvorivá metodika pre vyučovanie angličtiny" organizovanej prestížnou školou Pilgrims v Canterbury, v Anglicku. Aktuálne pôsobí ako lektorka vybraných jazykových kurzov a zároveň aj na oddelení trvalo udržateľného rozvoja v Harmony Academy, v ktorom sa venuje podporným administratívnym a organizačným činnostiam. Alžbeta miluje zvieratá, cestovanie, čítanie kníh a sledovanie seriálov.

Všetky kurzy od

Alžbeta Chynoradská

Učiteľ ešte nie je zaradený do kurzu.

Moderné riešenia pre moderné organizácie