Jaroslava Vaculčiaková

Lektorka
Skúsená koučka a trénerka v oblasti komunikácie, soft skills, vodcovstva a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s metodikou DiSC, technikami NLP a zahraničným know-how v oblasti efektívnej komunikácie, emocionálnej inteligencie, odolnosti, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je medzinárodne certifikovanou trénerkou typológie osobnosti DiSC a absolventkou certifikovaného školenia Americkej rady NLP v Londýne a Americkej univerzity NLP v Prahe.

Všetky kurzy od

Jaroslava Vaculčiaková

Soft skills & leadership

Smart Mindset

Inovatívny transformačný tréning v angličtine, slúžiaci na zvýšenie angažovanosti a oddanosti zamestnancov na pracovisku.

Zistiť viac

Moderné riešenia pre moderné organizácie